Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

Report
Közzétéve
04 július 2017
Formats and languages
 • PDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK. It tracks the transitions of their working age populations into and out of inactivity, unemployment and employment (in five wage categories). The study seeks to better understand what happened to workers who lost their jobs during the recession, beyond the headline unemployment statistics. Did they find other work and, if so, was it better or worse paid? Were opportunities for upward occupational mobility affected by the crisis? The findings show that the countries studied fall into three distinct categories based on the degree of occupational mobility characterising their economies. 

 • Full report

  Reference No: 
  EF1714
  ISBN: 
  978-92-897-1592-8
  Catalogue: 
  TJ-01-17-564-EN-N
  DOI: 
  10.2806/145355
  Catalogue info

  Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

  This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17141
  Catalogue info

  Foglalkoztatási átmenetek és foglalkozási mobilitás Európában: a nagy recesszió hatása

  Authors: 
  Eurofound

  Ez a tanulmány a 2008-as pénzügyi válság előtti és utáni foglalkoztatási és foglalkozási mobilitást vizsgálja Európában, és az a célja, hogy az egyéni szintű foglalkoztatási átmeneteket összekapcsolja a válság alatti általános munkaerőpiaci fejleményekkel, például a munkanélküliség növekedésével és a munkahely-polarizáció jelenségével. Az elemzés különböző intézményi klasztereket képviselő hat európai országot hasonlít össze: Franciaországot, Olaszországot, Lengyelországot, Spanyolországot, Svédországot és az Egyesült Királyságot. Az elemzés ezen országok munkaképes korú népességének az inaktivitás, a munkanélküliség és a foglalkoztatás közötti átmenetét követi (öt bérkategóriában). A tanulmány – a kiemelt foglalkoztatási statisztikákon túl – annak jobb megértésére törekszik, hogy mi történt azokkal a munkavállalókkal, akik a recesszió idején veszítették el a munkahelyüket. Találtak-e másik munkát, és ha igen, az jobban vagy rosszabbul fizetett volt-e? Befolyásolta-e a válság a felfelé irányuló foglalkozási mobilitási lehetőségeket? A megállapításokból az derül ki, hogy a vizsgált országok a gazdaságukat jellemző foglalkozási mobilitás mértéke alapján három különböző kategóriába tartoznak.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás