In-work poverty in the EU

Report
Közzétéve
5 szeptember 2017
pdf
Formátumok
Executive summary in 22 languages
Letöltés

Összegzés

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, publisRead more

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

Read less

Formátumok

 • Jelentés

  Oldalak száma: 
  66
  Hivatkozási szám: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Katalógusszám: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Formátumok

 • Executive summary

  Hivatkozási szám: 
  EF17251
  Catalogue info

  Dolgozói szegénység az EU-ban

  Szerző(k): 
  Eurofound

  „A szegénységben élő munkavállalók” jelentős csoportot alkotnak, a legfrissebb becslések 10%-ra teszik azon európai munkavállalók arányát, akik ki vannak téve a szegénység veszélyének, ami növekedést jelent a 2007-es 8%-hoz képest. Ez a jelentés az Európai Unión belül a dolgozói szegénység tekintetében a 2008-as válság óta bekövetkezett fejleményeket ismerteti, onnan folytatva, ahol a témáról szóló előző, 2010-ben közzétett Eurofound-jelentés befejeződött, és megvizsgálja, hogy az egyes országok mit tettek azóta a probléma megoldása érdekében. Ezt az erőfeszítést megnehezíti, hogy a szakpolitika elsősorban a foglalkoztatást tekinti a szegénységből kivezető útnak, háttérbe szorítva a szegénységben élő munkavállalók által tapasztalt jelentős pénzügyi, szociális és egyéni nehézségeket. Úgy tűnik, hogy a dolgozói szegénység növekedéséhez hozzájárult az, hogy az utóbbi években elterjedtek a nem szokványos foglalkoztatási formák. A jelentés amellett érvel, hogy a szakpolitika részéről nagyobb figyelemre, a kormányok, a munkáltatók és a szociális partnerek részéről pedig cselekvésre van szükség, nem csupán a minimálbérrel és a létminimummal, a progresszív adózással, a munkához kötött ellátással és a szociális ellátással kapcsolatos közvetlen intézkedések, hanem még inkább közvetett intézkedések ‒ például rugalmasabb munkafeltételek, lakhatás, továbbképzés és gyermekgondozás biztosítása ‒ formájában is.

  Letölthető 22 nyelven

  Letöltés
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás