Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Közzétéve
14 december 2017
Formats and languages
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

 • Full report

  Number of Pages: 
  94
  Reference No: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Catalogue: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17291
  Catalogue info

  Fiatalok tartós munkanélkülisége: Jellemzők és szakpolitikai válaszok

  Authors: 
  Eurofound

  Bár a fiatalok munkaerőpiaci helyzete jelentősen javult 2014 óta, a legutóbbi gazdasági válság egyik öröksége a tartósan munkanélküli fiatalok nagy tömege, akik az állástalan fiatalok majdnem egyharmadát teszik ki. Ezen jelentés körvonalazza a fiatalok aktuális munkaerőpiaci helyzetét 2016-ban és leírja az elmúlt évtized tendenciáit. Feltárja a tartós munkanélküliséget leginkább befolyásoló tényezőket mind szociodemográfiai, mind makrogazdasági szinten. Ugyanakkor alátámasztja mindazon súlyos következmények meglétét, amelyek a hosszú időt munka nélkül töltő fiatalokat érintik, mint például a jövedelmükre és a foglalkoztatásukra, valamint a jóllétük különböző dimenzióira gyakorolt torzító hatás. A jelentés tíz olyan kiválasztott, a tagállamok által az utóbbi időszakban megvalósított szakpolitikai intézkedés megtárgyalásával zárul, amelyek célja a fiatalok tartós munkanélküliségének megakadályozása, illetve amennyiben ilyen helyzetbe kerülnek, a munkaerőpiacra vagy az oktatásba történő integrálásuk.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás