Industrial relations

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Frissítve
29 január 2018
Közzétéve
29 január 2018
Formátumok
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  60
  Reference No: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Catalogue: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17551
  Catalogue info

  A munkaügyi kapcsolatok sokféleségének feltérképezése: Az Eurofound által alkalmazott elemzési keret

  Authors: 
  Eurofound

  Az Eurofound 2016. évi Az európai munkaügyi kapcsolatok főbb dimenzióinak feltérképezése című jelentése a munkaügyi kapcsolatok négy fő dimenzióját azonosította: munkaügyi demokrácia, iparági versenyképesség, társadalmi igazságosság és a munkahelyek és a foglalkoztatás minősége. Ez a jelentés egy korábbi tanulmányra épül, amely kialakított egy 45 mutatóból álló mutatórendszert annak értékelésére, hogy hogyan és milyen mértékben alkalmazható e négy fő dimenzió fogalmi keretrendszere nemzeti szinten. A tagállamokban a mutatókat az Eurofound európai kapcsolattartói hálózatán keresztül tesztelték és kellő pontosság jellemzi őket a nemzeti munkaügyi kapcsolatrendszerek legmeghatározóbb jellemzőinek és tendenciáinak feltérképezésében. A tanulmány megerősíti, hogy egy az uniós tagállamok munkaügyi kapcsolatainak összetett valóságát mérni és összegezni képes pontos mutatórendszer értékes és hasznos eszközt jelent az összehasonlító kutatásokban és a döntéshozók, a szociális partnerek és az érdekelt felek támogatásában. A jelentés felsorolja e fogalmi megközelítés továbbfejlesztésének többféle lehetőségét.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás