Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Frissítve
17 december 2018
Közzétéve
17 december 2018
Formátumok
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info

  Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

  In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Felfelé irányuló konvergencia az EU-ban: koncepciók, mérések és mutatók

  Authors: 
  Eurofound

  A gazdasági válságot követően az EU vezetői és a politikai döntéshozók elismerték, hogy a szociális Európa megvalósulásához a társadalmi konvergenciának és a gazdasági konvergenciának egyenlő támogatást kell kapnia a szakpolitikai döntéshozatalban. Ebben az összefüggésben az Eurofound létrehozott egy olyan kutatási területet, amely bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a társadalmi-gazdasági folyamatok konvergálnak vagy divergálnak-e az egyes országokban, illetve hol figyelhető meg az egyik, valamint a másik jelenség. Ez a jelentés egy fogalmi keretet hoz létre az Eurofound konvergenciakutatásának támogatására. Módszertani stratégiát dolgoz ki a konvergencia vizsgálatára, és 37 mutató segítségével vizsgálja az EU-n belüli mintákat. Ezek a szociális terület négy alterületét foglalják magukban: a foglalkoztatást, a munkakörülményeket, az életkörülményeket és a társadalmi-gazdasági tényezőket.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás