Labour market change

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Frissítve
12 június 2019
Közzétéve
12 június 2019
Formátumok
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Catalogue: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180431
  Catalogue info

  Szövetkezetek és szociális vállalkozások: Munka és foglalkoztatás a kiválasztott országokban

  Authors: 
  Eurofound

  A szövetkezeteket és a szociális vállalkozásokat a ciklikus és a strukturális gazdasági változásokkal szembeni ellenálló képességük, valamint a helyi és regionális gazdasági fejlődéshez – ideértve a társadalmi befogadást – való hozzájárulásuk szempontjából ismerik el. Az elmúlt években a figyelem egyre inkább arra összpontosult, hogy képesek-e előmozdítani a több és jobb munkahely teremtésére, a nem szabványos foglalkoztatás felé mutató tendencia elleni küzdelemre, valamint a 2008-as globális pénzügyi válságot követő uniós integráció elősegítésére irányuló uniós szakpolitikai célkitűzések megvalósítását. Öt EU-tagállamban működő szervezetekre vonatkozó esettanulmányok alapján ez a jelentés az európai szövetkezetek és szociális vállalkozások munkahelyteremtéshez és -fenntartáshoz való hozzájárulását vizsgálja. Leírja a létrehozott és fenntartott munkahelyek jellemzőit, valamint felvázolja a szervezetek által fejlesztésre és innovációra igénybe vett különböző támogató intézkedéseket. Néhány olyan szakpolitikai iránymutatást kínál, amelyek célja az ilyen munkahelyek szövetkezeteken és szociális vállalkozásokon belüli létrehozásának támogatása.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás