Labour market change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Közzétéve
07 október 2019
Formátumok
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Catalogue: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Available formats

  Cite this publication as: 
  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190361
  Catalogue info

  Európai Állásfigyelő 2019: A foglalkoztatási szerkezet regionális szintű változásai

  Authors: 
  Eurofound

  Egyre több bizonyíték mutat arra, hogy az uniós tagállamokon belül a nagyvárosi központok sokkal jobban teljesítenek, mint más régiók. Ez a régiók közötti egyenlőtlenség hozzájárul a meglévő politikai rendszerekből való kiábránduláshoz, ami viszont gyengítheti a demokratikus rendszerek alapját képező társadalmi kötelékeket. Ez képezi a hátterét az Európai Állásfigyelő 2019. évi kiadásának, amely elemzi az uniós régiók foglalkoztatási szerkezetének változásait – azaz a foglalkoztatás szakmák és ágazatok közötti megoszlásának változásait. Az elemzés 9 tagállam 130 régiójára terjed ki, amelyek együttesen az uniós munkavállalók közel négyötödét teszik ki. A tanulmány azt állapította meg, hogy bár a tagállamok foglalkoztatási szerkezete egyre inkább hasonlít egymáshoz, egyazon országon belül nőnek a régiók közötti különbségek. Úgy találta ezenkívül, hogy a városokban az alacsonyan fizetett foglalkoztatás növekedése mellett aránytalanul magas a jól fizetett, magasan képzett szolgáltatóipari foglalkoztatás részaránya. A megállapítások alátámasztják, hogy folytatni kell az uniós regionális politikai segítségnyújtást a lemaradás veszélyétől fenyegetett régiókban.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás