Public services

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Közzétéve
03 július 2019
Formátumok
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  68
  Reference No: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Catalogue: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190411
  Catalogue info

  A fiatalok információs és támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférésében megmutatkozó egyenlőtlenségek

  Authors: 
  Eurofound

  Az elmúlt években uniós és nemzeti szinten aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az iskolából, a szülői elvárásokból és a társadalmi nyomásból eredő együttes feszültségek – hosszú távú negatív hatások kockázatával járva – megnehezíthetik a fiatalok felnőtté válását. Az átmenet megkönnyítésének egyik módja a megfelelő információs és támogató szolgáltatások nyújtása ezekben a kritikus életévekben. Úgy tűnik azonban, hogy nem minden fiatal fér hozzá az ilyen szolgáltatásokhoz. Ez a jelentés azon fiatalok jellemzőit ismerteti, akik a legtöbb nehézséggel szembesülnek a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén, a számukra leginkább releváns szolgáltatások típusait, valamint azokat a fő kihívásokat mutatja be, amelyekkel az információs és támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférés során szembesülnek. Megvizsgálja továbbá azt is, hogy a szolgáltatók mit tehetnek annak biztosítása érdekében, hogy elérjék a támogatásra szoruló fiatalokat, és innovatív példákat mutat be arra vonatkozóan, hogyan kezeljék a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén fennálló egyenlőtlenségeket.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás