Public services

Quality of health and care services in the EU

Report
Közzétéve
11 július 2019
Formátumok
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particular represent a key component of social protection for EU citizens, improving quality of life and access to education and employment. This report reveals citizens’ perceptions of quality in healthcare, long-term care and childcare, and compares them between countries, groups in society and the receivers of care and indirect service users.

 • Report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF18034
  ISBN: 
  978-92-897-1886-8
  Catalogue: 
  TJ-04-19-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/5643
  Catalogue info

  Quality of health and care services in the EU

  Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180341
  Catalogue info

  Az egészségügyi és gondozási szolgáltatások minősége az EU-ban

  Authors: 
  Eurofound

  A közszolgáltatások elengedhetetlenek a magas szintű szociális védelem, a társadalmi kohézió és társadalmi befogadás megvalósításához. Ahhoz azonban, hogy a szolgáltatások e tekintetben hatékonyak legyenek, jó minőségűeknek kell lenniük, és elengedhetetlen, hogy a polgárok lehető legszélesebb köre számára egyformán hozzáférhetők legyenek. Különösen a gondozási szolgáltatások jelentik az uniós polgárok szociális védelmének kulcsfontosságú elemét, mivel hozzájárulnak az életminőség, valamint az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés javításához. Ez a jelentés azt tárja fel, hogy a polgárok milyennek ítélik az egészségügyi ellátás, a tartós ápolás-gondozás és a gyermekgondozás minőségét, és megítéléseiket összehasonlítja az egyes országok és társadalmi csoportok, a gondozásban részesülők és a közvetett szolgáltatást igénybe vevők között.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás