Industrial relations

Involvement of national social partners in policymaking – 2019

Report
Közzétéve
9 június 2020
pdf
Formátumok
Executive summary in 22 languages
Letöltés

Fő megállapítások

 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
Read more
 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
 • In 2019, social partners in most countries were consulted in policymaking to some extent. Consultations included reforms and policy initiatives within both the country-specific recommendations (CSRs) and the national agenda.
 • Most social partners were also involved in the elaboration of the National Reform Programmes (NRPs) in 2019. However, social partners, notably in Greece, Italy and Hungary, stressed that they were not involved at all or were critical of the quality of involvement.
 • Social partner involvement usually comprised formal consultation on an institutional basis or via bilateral contacts.
 • Most social partners considered the setting used for their involvement appropriate; however, one of the outstanding issues for some social partners is the lack of time allowed for consultation and exchange in the elaboration of the NRP.
Read less

Összegzés

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positiveRead more

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking. A positive correlation is also visible between a well-functioning national social dialogue and the involvement of the social partners in the European Semester. In some cases, both processes are almost fully aligned as part of a continuum in social policy practice. Based on examples of reforms and policy initiatives discussed and implemented since 2018, the picture that emerges is one of stable and relatively effective performance in most countries. Nevertheless, social partners in several countries remain dissatisfied that their views are not truly influential in policymaking, although this perception – of being heard, but not listened to – varies across countries and stakeholders.

Read less

Formátumok

 • Report

  Number of pages: 
  64
  Reference no.: 
  EF19017
  ISBN: 
  978-92-897-2067-0
  Catalogue no.: 
  TJ-AY-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/296829
  Catalogue info

  Involvement of national social partners in policymaking – 2019

  This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking.

  Formátumok

  Cite this publication: 

  Eurofound (2020), Involvement of national social partners in policymaking – 2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF19017EN1
  Catalogue info

  A nemzeti szociális partnerek részvétele a szakpolitikai döntéshozatalban – 2019

  Author(s): 
  Eurofound

  Ez a jelentés a nemzeti szociális partnereknek a 2018–2019. évi európai szemeszter keretében a reformok és szakpolitikák tervezésében és végrehajtásában, valamint a nemzeti reformprogramok kidolgozásában való részvételének minőségét vizsgálja.

  Az Eurofound korábbi megállapításai szerint pozitív összefüggés áll fenn a nemzeti szociális párbeszéd ereje és a szociális partnerek politikai döntéshozatalban való részvétele között. Pozitív összefüggés mutatható ki a jól működő nemzeti szociális párbeszéd és a szociális partnereknek az európai szemeszterbe való bevonása között is. Egyes esetekben mindkét folyamat a szociális politikai gyakorlat részeként szinte teljesen össze van hangolva.

  A 2018 óta megvitatott és végrehajtott reformok és szakpolitikai kezdeményezések példái alapján a legtöbb országban egy stabil és viszonylag eredményes folyamat képe rajzolódik ki. Mindazonáltal a szociális partnerek több országban továbbra is elégedetlenek azzal, hogy a véleményük nem befolyásolja érdemi módon a politikai döntéshozatalt, bár ez a benyomás – vagyis az, hogy hallják, de nem hallgatják meg őket – országoktól és érdekelt felektől függően eltérő.

  Available for download in 22 languages

  Letöltés
 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Evolution of social partner involvement in social and labour policymaking, 2018–2019
  • Table 2: Reforms and policies with social partner involvement, by country, 2018 and 2019
  • Table 3: Reforms and policies with social partner involvement: Correspondence to CSRs
  • Table 4: Evolution of the quality of social partner involvement in reforms and policies adopted, 2018–2019
  • Table 5: Relevant reforms and policies related to the CSRs but not yet implemented, 2017, 2018 and 2019
  • Table 6: Overall assessment of the quality of the involvement in elaboration of the NRPs for 2019, setting and time allotted
  • Table 7: Degree of influence of the social partners’ views in the NRPs for 2019
  • Table 8: Assessment of extent to which social partners’ views are reflected in NRPs for 2019
  • Table 9: Social partners’ level of agreement with content of country reports for 2019
  • Table 10: Social partners’ level of agreement with content of CSRs for 2019

Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való 2020. január 31-ei kilépését megelőzően végzett és később közzétett kutatások mind a 28 uniós tagállamra vonatkozó adatokat tartalmaznak. Ezen időpontot követően a kutatások – eltérő rendelkezés hiányában – csak a 27 uniós tagállamot veszik figyelembe (az EU28 az Egyesült Királyságot leszámítva).

Ez a jelentés a Covid19-járvány 2020. februári európai kitörése előtt végzett kutatás eredményeit mutatja be. Az eredmények ezért a járványt nem veszik figyelembe.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás