Európai munkakörülmény- felmérés 2020

Milyen az Ön munkahelyi élete, és milyen más európaiakéval összevetve?

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) egy, az európai emberek élet- és munkakörülményeire és azok időbeli változásának nyomon követésére szakosodott uniós ügynökség. Az alapítvány ötévente felmérés keretében megvizsgálja az emberek munkakörülményeit és a foglalkoztatásuk minőségét. Minden felmérés aktuális pillanatképet ad a munka világáról, és megmutatja, hogy mennyire és hogyan változtak a dolgok.

Az európai munkakörülmény-felmérés (EWCS) értékes információkkal segíti a politikusokat az emberek munkakörülményeivel kapcsolatos munkahelyszintű, országszintű és európai szintű döntésekben – olyan döntésekben, melyekből Ön és más dolgozó emberek is profitálhatnak. A felmérés információkat gyűjt az Ön munkakörülményeiről, ideértve a munkaidőt, a kockázatoknak való kitettséget, a munkaszervezést, a munka-élet egyensúlyát, a képzésekhez való hozzáférést, a jutalmazást és az általános munkahelyi elégedettséget.

Az EWCS felmérést valamennyi uniós tagországban, továbbá még hét tagjelölt országban, valamint Norvégiában és Svájcban fogjuk elvégezni. A felmérés során országonként 1000–3300 munkavállalót fogunk meginterjúvolni – összesen több mint 45 000 embert. Az interjúkra az interjúalany otthonában, négyszemközti beszélgetés formájában fog sor kerülni. A felmérés eredményeinek megbízhatósága érdekében rendkívül fontos, hogy a felmérést minél több ember elvégezze. A felkeresett személyek kiválasztása találomra történik.

Az eredmények a következő célból lesznek felhasználva:

  • az állások minősége terén tapasztalható előrehaladás és kihívások figyelemmel követése
  • a foglalkoztatási politika teljesítményének elemzése az állások minőségének szempontjából
  • veszélyeztetett csoportok és aggodalomra okot adó kérdések, valamint azok előrehaladásának azonosítása
  • a dolgozó emberekre vonatkozó új politikákhoz való hozzájárulás

Az első felmérési eredményeket 2021-ben tesszük közzé. Az összes begyűjtött információt anonimizált formában közöljük, hogy az eredmények alapján egyénileg senkit se lehessen azonosítani. Ez megfelel az országos és európai uniós jogszabályi előírásoknak. Az adatvédelmi nyilatkozatot lásd a következő oldalon: www.ipsos.uk/EWCS7

További részletekért forduljon Sophia MacGoris felmérésvezetőhöz a következő címen: smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás