2021. évi európai telefonos munkakörülmény-felmérés

2021-ben elvégzésre került az új európai munkakörülmény-felmérés (EWCS) terepmunkája. Ez volt az első alkalom, hogy az Eurofound a számítógéppel támogatott telefonos kérdezési (CATI) módszert használta a válaszadók megkeresése során.

A felmérésről

A felmérés 36 európai ország több mint 70 000 munkavállalójára terjedt ki. Az országok között az EU tagállamai, az Egyesült Királyság, Norvégia, Svájc, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia szerepelnek. A számítógéppel támogatott telefonos kérdezési módszerre való átállás összhangban áll a COVID19-világjárvány idején készült hasonló felmérések során használt megközelítésekkel.

2021. évi rendkívüli európai telefonos munkakörülmény-felmérés lehetővé teszi az Eurofound számára, hogy összehasonlítható, reprezentatív információkat nyújtson a munkahelyek minőségéről egy olyan időszakban, amikor a dolgozó emberek élete jelentős változásokon ment keresztül, és döntő fontosságú, hogy képesek legyenek hozzájárulni a kilábaláshoz. A kérdezési módszer megváltoztatása miatt azonban a korábbi felmérésekkel való összehasonlítás nem lehetséges, és az időbeli tendenciák elemzésének lehetősége is korlátozott.

Módszertan

Az Eurofound felmérésben részt vevő partnerei – az Ipsos és nemzeti partnerei – telefonos megkérdezést folytattak az egyes országok nemzeti nyelvén: a felmérés 54 nyelven készült, a nemzeti nyelvváltozatokat is beleértve. A felmérés megfelel az iparági etikai normáknak és az EU adatvédelmi rendeletének. A mobiltelefonon megkeresett válaszadók kiválasztása véletlenszám-tárcsázásos módszerrel történt. A minta mérete az egyes országokban 1 000 és 4 200 interjú között volt. Ez alapján magas színvonalú európai szintű becslések végezhetők, amelyek hasznosak a tematikus modulok elemzéséhez és a mélyreható másodlagos elemzések kidolgozásához, miközben a munkahelyek minőségének nemzeti szintű leírását és elemzését is lehetővé teszik.

kérdőív (valamennyi nyelven) és a mikroadatok is rendelkezésre állnak, számos kiadvánnyal , köztük az áttekintő jelentéssel együtt.

Háttér

A Covid19-világjárvány miatt az Eurofound arra kényszerült, hogy mindössze hét hétnyi munka után megszakítsa a 2020. évi európai munkakörülmény-felmérés keretében végzett személyes interjúkészítést. A kérdőív elérhető, de ezzel a felméréssel kapcsolatban nem teszünk közzé további dokumentumokat.

További információ

Az európai telefonos munkakörülmény-felmérésre vonatkozó további részletekért, kérjük, forduljon Sophia MacGoris-hoz (tel.: +353 1 204 3100, e-mail: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás