Az Eurofound felmérések minőségbiztosítása

A felmérések minőségbiztosítása

Az Eurofound – a módszertan és az eljárások általánosan elfogadott normáinak való megfelelés révén – törekszik a felmérési adatok kiváló minőségének biztosítására. Ezt az európai statisztikai rendszer (ESS) felméréskialakítási, végrehajtási és minőségértékelési minőségi kritériumainak betartásával valósítja meg. Az Eurofound felmérései esetében a következő kritériumokat alkalmazzák:

  • Relevancia: biztosítja, hogy a felmérés megfelel a meglévő és potenciális felhasználói igényeknek.
  • Pontosság: olyan adatok gyűjtése, amelyek esetében a becslések minél közelebb állnak a valós értékekhez. A gyakorlatban ez a felmérésben elkövetett hibák minimalizálásával valósítható meg.
  • Aktualitás és időbeli pontosság: az adatok terjesztése a referenciaidőszakot követően minél hamarabb és az adatok közzétételére meghatározott menetrendnek megfelelően.
  • Hozzáférhetőség és érthetőség: lehetővé kell tenni a felhasználók számára, hogy a felmérés megállapításaihoz és adataihoz könnyen hozzáférjenek, továbbá biztosítani kell számukra a megállapítások értelmezéséhez szükséges háttérinformációkat.
  • Következetesség és összehasonlíthatóság: az adatok felülvizsgálata más forrásból származó, vonatkozó adatokkal való összevetés révén, illetve annak értékelése, hogy a különbségek a valós értékek közötti külöünbségeknek tulajdoníthatóak-e. Különféle földrajzi területekre és időszakokra vonatkozó adatok összehasonlíthatóságának biztosítása.

Célunk a felmérések minőségének és költséghatékonyságának folyamatos javítása. A minőségi követelményeket – és a követelmények teljesítéséhez a folyamat során szükséges lépéseket – a dokumentáció és a felmérési folyamat részletes terve is tartalmazza. A felmérés előkészítése, a terepmunka és az adatfeldolgozás valamennyi aspektusának ellenőrzésére, valamint a minőségi kritériumok teljesítési módjára vonatkozó átfogó dokumentáció összeállítására irányuló eljárásokat léptetünk életbe.

Rendszeresen figyelemmel kísérjük a felmérések politikai döntéshozatalra kifejtett hatását és az adatok kutatás során való felhasználását. Információt gyűjtünk arról, hogy a felmérések hogyan felelnek meg a felhasználói igényeknek. Ezen túlmenően az adatok és a felmérési folyamatok külső minőségértékelésére adunk megbízást, amelyeket közzé teszünk.