2009. évi európai vállalati felmérés (ECS) – pénzügyi teljesítmény

A 2009. évi európai vállalati felméréshez (ECS) szükséges terepmunkát – telefonos módszerrel – 2009-ben végezték el. Az Európa-szerte részt vevő közel 30 000 létesítmény által szolgáltatott adatok lényegesen hozzájárulnak a jövőbeli európai uniós politikai döntéshozatal javításához.

Az Eurofound és főbb érdekelt felei úgy ítélik meg, hogy hasznos lenne valamiféle utalást tenni a felmérésben résztvevő létesítmények pénzügyi teljesítményéről. A pénzügyi teljesítmény érdekes háttérváltozó lehet a vállalatok által az olyan területeken alkalmazott szakpolitikák és gyakorlatok értékelésének elősegítéséhez, mint a rugalmasság, a humánerőforrás-gazdálkodás és a szociális párbeszéd.

Kettős megközelítést alkalmaztak.

  • Az európai vállalati felmérés fő kérdőívében számos kérdés foglalkozott a vállalatok pénzügyi teljesítményéhez és munkatermelékenységéhez kapcsolódó szubjektív intézkedésekkel a megkérdezett vezetők véleménye alapján.
  • A második modul (pénzügyi teljesítmény) célja, hogy értékelje a szubjektív intézkedéseket és fokozza az összegyűjtött adatok elemzési potenciálját. A művelet során további információt gyűjtöttek a magánszektor létesítményeinek teljesítményéről öt olyan országban – az Egyesült Királyság, Finnország, Lengyelország, Németország és Spanyolország –, amelyek különféle jóléti rendszert képviselnek.

Nyomon követés

Az eredeti telefonos interjú végén tett bejelentésnek megfelelően a TNS Infratest Socialforschung GmbH visszatért a célországok magánszektorbeli létesítményeihez, hogy további kérdéseket tegyen fel. E rövid kérdőív célja az volt, hogy gyarapítsa a telefonos interjú során begyűjtött válaszokat, illetve, hogy értékesebbé tegye az adatkészletet a tudományos elemzés számára. Számos kérdést tartalmazott a pénzügyi teljesítményről, amelyek hiánytalan és pontos megválaszolásához a vállalat dokumentációjába való betekintésre is szükség lehetett.

A pénzügyi teljesítményre vonatkozó modul eredményeit a későbbiekben hozzuk nyilvánosságra...