A 2009. évi európai vállalati felmérés (ECS) módszertana

A 2009. évi európai vállalati felmérés az Eurofound által végrehajtott második nagyszabású szervezeti felmérés, amely a 2004–2005-ben 21 EU tagállamban megvalósított, a munkaidőre, valamint a munka és a magánélet egyensúlyára irányuló európai felmérést (ESWT) követte.

Célkitűzések

A felmérés célkitűzései a következők voltak:

  • az európai vállalati szakpolitikák és gyakorlatok összehangolt leképezése, értékelése és számszerűsítése;
  • a vállalati gyakorlatok és hatásuk közötti kapcsolatok elemzése, valamint a gyakorlatok elemzése a vállalati szintű struktúrák szempontjából, különös tekintettel a szociális párbeszédre;
  • a tendenciák figyelemmel kísérése;
  • a lisszaboni stratégiához való hozzájárulás a vállalati szakpolitikák és gyakorlatok témájában a munkaminőségre, valamint a vállalati szociális párbeszéd alakulására kifejtett hatásuk tekintetében. A felmérés lehetővé teszi, hogy e kérdések tekintetében homogén mutatókat dolgozzanak ki az európai közönség számára.

Felépítés és módszertan

A 2009. évi európai vállalati felmérés a következő 30 országra terjedt ki: az EU 27 tagállama, Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság. A felmérés elvégzéséért a müncheni TNS Infratest Sozialforschung felelt, munkáját egy szakértői csoport és nemzeti kutatóintézetek segítették.

A felmérést számítógéppel támogatott telefonos interjúk (CATI) révén hajtották végre. A megkérdezendő vállalatokat véletlenszerűen választották ki az egyes országok legalább 10 főt foglalkoztató vállalatai közül.

Vállalatonként egy vezetőségi képviselőt és – adott esetben – egy munkavállalói képviselőt kérdeztek meg. Az interjúk időtartama átlagosan 20 perc volt a vezetőségi képviselők, illetve 15 perc a munkavállalói képviselők esetében. Az ezekhez használt kérdőívek hozzáférhetőek.

A felmérés nem terjed ki a mezőgazdasági és halászati ágazatra, a magánháztartásokra és a területen kívüli szervezetekre. A közigazgatás azonban szerepel a mintában.

A felmérés jól körülhatárolt kiterjesztését – amely a magánszektorbeli vállalatok pénzügyi teljesítményére vonatkozó kiegészítő információk gyűjtésére irányult, – 2009 végén hajtották végre. Ez öt olyan ország – az Egyesült Királyság, Finnország, Lengyelország, Németország és Spanyolország – létesítményeit érintette, amelyek különféle jóléti rendszereket képviselnek.

Minőségbiztosítás

Az Eurofound hosszú évek során tekintélyes szaktudásra tett szert a felmérések végrehajtása terén és kidolgozta a minőségbiztosítás bevált gyakorlatait. A 2009. évi európai vállalati felmérés minőségbiztosítási kerete négy fő pilléren nyugszik:

  • Tervezés: a teljes kutatási folyamat szisztematikus megtervezése és feltérképezése;
  • Konzultáció: konzultáció a szakértőkkel, az érdekelt felekkel és a felmérés felhasználóival a kérdőív, a kulcsfontosságú vizsgálati szempontok és a módszertani stratégia kidolgozásáról;
  • Átláthatóság: a kutatás teljes – belső és külső – folyamata átlátható;
  • Dokumentáció: a projekt minden egyes lépésének, döntésének vagy eseményének dokumentálása annak biztosítására, hogy minden lépés könnyedén visszakövethető legyen.

A felmérés minőségének biztosítása érdekében és az Eurofound gyarkolataival összhangban alapvető fontosságúnak ítélték, hogy a kezdetektől bevonják a szakértőket és a felmérés felhasználóit, pl. az Eurofound érdekelt feleit, akiket az igazgatótanács tagjai képviselnek a 2009. évi európai vállalati felmérés háromoldalú tanácsadó bizottságában.

A 2. európai vállalati felmérés minőségértékeléséről szóló jelentés a felmérés minőségét valamennyi szakaszában értékeli, a mintavételezés megtervezésétől a végső adatterjesztésig.

További információkért vegye fel a kapcsolatot Camilla Galli da Bino-val. Tel.: 00 353 1 2043125, e-mail: gdb@eurofound.europa.eu