2007. évi európai életminőség-felmérés

Az Eurofound második európai életminőség-felmérése (EQLS), amelyet 2007-ben hajtottak végre, átfogó képet ad a 27 uniós tagállam, Norvégia, valamint a tagjelölt országok: Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország sokszínű társadalmi helyzetéről.

Számos, már a 2003. évi európai életminőség-felmérésben is szereplő kérdést tettek fel újra olyan témákban mint a foglalkoztatás, fizetés, képzettség, lakáskörülmények, család, egészség, a munka és a magánélet egyensúlya, élettel való elégedettség, valamint a társadalom érzékelt életminősége. A két adatkészlet birtokában a kutatócsoport számára lehetővé válik annak megítélése, hogy az emberek élete hogyan változott a közbeeső években.

Az európai életminőség-felmérésből és más kiegészítő forrásokból származó adatok tovább gazdagítják az Eurofound statisztikai életminőség-mutatókat tartalmazó elektronikus adatbázisát (EurLIFE).