2012. évi európai életminőség-felmérés

PDF version Printer-friendly version

A harmadik európai életminőség-felméréshez kapcsolódó terepmunka a 27 uniós tagállamban 2011 szeptember végétől 2012 február elejéig tartott.

Az eredményekről szóló, Életminőség Európában: A válság hatásai című jelentés az interneten elérhető.

 

Legfontosabb eredmények

A felmérés több mint 20%-os visszaesést mutat egyes uniós tagállamokban az emberek optimizmusának és boldogságának szintjében, a megkérdezettek több mint egyharmada pedig azt is jelezte, hogy az elmúlt öt évben pénzügyi helyzetük rosszabbodott. Ezek az adatok - néhány érdekes kivétellel - nagymértékben tükrözik a gazdasági realitást: az emberek Dániában és Svédországban a legoptimistábbak, míg Görögországban, Olaszországban és Portugáliában a legkevésbé azok. A társadalmi helyzet napjainkban az Európai Unióban bonyolultan összetett képet mutat. A 2007-ben végzett legutolsó felmérés óta több olyan ember szembesül munkanélküliséggel, adóssággal, lakhatási bizonytalansággal és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetetlenségével, akiknek jó keresete és jó minőségű lakása volt. 

A felmérésből az is kiderül, hogy sok ember nehezebben él meg a fizetéséből: a megkérdezettek 7%-a számára ‘nagyon nehéz’ a fizetésből megélni. Ebben a tekintetben a tagállamok között jelentős különbségek vannak: Görögországban ez az arány 22%, míg Finnországban1%. Az európaiak többsége (70%) egy családtagtól vagy rokontól kérne kölcsön, ha sürgősen pénzre lenne szüksége. 12% egy baráttól, szomszédtól vagy mástól kérne kölcsön, míg 8% egy szolgáltatóhoz vagy intézményhez fordulna. A megkérdezettek 10%-a nem tudna kihez fordulni, ez különösen a legalacsonyabb fizetésűek (15%) csoportjára volt igaz. Az európai polgárok összesen 8%-a volt képtelen visszafizetni informális hitelét a futamidőn belül.

Az utóbbi öt évben a főbb közintézményekbe, kormányokba és parlamentekbe vetett bizalom megrendült, és ez a bizalomvesztés nyilvánvalóan azokban az országokban volt a legnagyobb, amelyeknek a legnehezebb gazdasági kihívásokkal kell szembenézniük (pl. Spanyolország és Görögország). A közintézményekbe vetett bizalom Dániában, Finnországban, Luxemburgban és Svédországban a legnagyobb, ami jórészt annak köszönhető, hogy ezekben a tagállamokban példátlan módon bíznak az emberek a nemzeti politikai intézményekben.

Az áttekintő jelentés kérdések széles körét öleli fel, így a foglalkoztatást, a kereseteket, a lakás- és életkörülményeket, a családot, az egészséget, a munka és a magánélet egyensúlyát, az élettel való elégettséget, valamint a társadalom érzékelt életminőségét. 2013-ban további jelentések készülnek a szubjektív jólétről, a társadalmi egyenlőtlenségekről, a társadalom és a közszolgáltatások minőségéről, valamint a három felmérés időtartama alatt az életminőségben tapasztalt tendenciákról.

Megkérdezettek köre

A jelentés 27 uniós tagállamra terjed ki, de összesen 43,636 embert kérdeztek meg 34 országból (a különbséget  hét tagjelölt vagy csatlakozás előtt álló ország adja: Horvátország, Izland, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Koszovó, Szerbia és Törökország). Az ezekből az országokból származó adatokat 2013-ban teszik közzé. Az Eurofound szorosan együttműködött belga vállalkozójával, a GfK EU3C vállalattal annak érdekében, hogy biztosítsa a harmadik európai életminőség-felmérés lehető legmagasabb színvonalú előkészítését és elvégzését.

Az adatok várhatóan az Egyesült Királyság adatarchívumán keresztül 2013 tavaszán válnak elérhetővé mindenki számára.

Módszertan

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely