2012. évi európai életminőség-felmérés

Az európai életminőséggel kapcsolatos összehasonlítható és megbízható adatok összegyűjtése érdekében az Eurofound egységes módszertani megközelítést és minőségbiztosítási rendszert dolgozott ki. Az évek során a módszertant folyamatosan javították, új problémákkal egészítették ki, és az Európai Unió bővülésével földrajzi hatósugarát is kiterjesztették.

Terepmunka időtartama: 2011. szeptember-2012. február (uniós tagállamok); 2012. május-augusztus (nem uniós országok).

Vállalkozó: GfK Significant (Belgium).

A felmérésben résztvevő országok: az EU 27 tagállama és 7 nem uniós ország (Horvátország, Izland, Koszovó, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország)

Célcsoport: A fent említett országokban élő, legalább 18 éves személyek.

Minta: A minta többszakaszos, rétegzett és véletlenszerű. Az egyes országokat régiók és urbanizációs szint szerint részekre osztották, amelyek mindegyikében véletlenszerű elsődleges mintaegységeket választottak ki. Ezt követően minden elsődleges mintaegységben kiválasztották a háztartások véletlenszerű mintáját. Az egyes háztartásokban azt a személyt kérdezték meg, akinek a következő születésnapja a legkorábban volt.

Mintaméret: A célként kitűzött mintaméret a kisebb országokban kiválasztott 1000 és a legnagyobban kiválasztott 3000 fős minta között mozgott. A terepmunka befejezéséig a megkérdezettek száma 43 636 volt.

Felmérés típusa: A felméréshez kérdőívet használtak. Az interjúkat személyesen, az adott ország hivatalos nyelvén/nyelvein, a megkérdezettek otthonában folytatták le.

Interjú típusa: Az interjúkat személyesen, a megkérdezettek otthonában folytatták le. Az interjúk átlagos hossza az EU 27 tagállamában 38 perc, a nem uniós országokban pedig 39 perc volt.

Az európai életminőség-felmérésről technikai jelentés (angol nyelven, .pdf, 1MB) áll rendelkezésre.