EQLS 2016 - Módszertan

Az európai életminőség-felméréssel (EQLS) az Eurofound célja, hogy az életminőség vonatkozásában összehasonlítható és megbízható adatokat gyűjtsön szerte Európából. A felmérés módszertanát az idők folyamán folyamatosan fejlesztették, a levont tanulságok és a legmodernebb felmérési módszertant tükröző fejlesztések alapján.

A 2016. évi európai életminőség-felmérés szerződött partnere: Kantar Public, Belgium.

Lefedettség: 28 uniós tagállam és Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország.

Terepmunka időszaka: A 28 uniós tagállamban 2016 szeptemberétől 2017 februárjáig; a tagjelölt országokban 2016 novemberétől 2017 márciusáig.

Célpopuláció: A fent említett országok 18. életévüket betöltött lakosai.

Minta: Több lépcsőben kiválasztott, rétegzett, véletlenszerű minta minden országban. A kiváló minőségű nyilvántartások hozzáférhetőségétől függően a mintavételre egyéni szintű, háztartási szintű és cím szintű nyilvántartások felhasználásával, vagy a random-walk (véletlen bolyongás) megközelítés alkalmazásával történt számbavétellel került sor. Az ország szintű mintákat régiók és az urbanizáció foka szerint rétegezték. Minden egyes rétegben elsődleges mintaegységeket választottak ki véletlenszerűen, népességarányosan. Ezt követően minden elsődleges mintaegységben kiválasztották az egyének vagy háztartások véletlenszerű mintáját. Végül, hacsak nem egyéni szintű nyilvántartásokat használtak, minden háztartásból véletlenszerűen kiválasztották a megkérdezetteket.

Mintanagyság: A legtöbb országban 1000 fő volt az előírt mintanagyság. Egyes országokban nagyobb a népesség, így ennek tükrözésére a minta nagyságát az Egyesült Királyságban 1300-ra, Németországban 1600-ra, Törökországban 2000-re növelték. Az Eurofound az országoknak is felajánlotta a mintanagyság növelésének lehetőségét. Olaszország élt ezzel a lehetőséggel, így a mintanagyság ott 2000 fő volt. A 2016. évi európai életminőség-felméréshez használt minta nagysága a 33 résztvevő országban összesen 36 908 interjú volt.

A felmérés és interjú típusa: Kérdőív alapú, az interjúalany személyes megkeresésével, a megkérdezett saját otthonában, az ország hivatalos nyelvén vagy nyelvein lefolytatva; egy-egy interjú átlagos időtartama 40 perc volt a 28 uniós tagállamban, és 35 perc a tagjelölt országokban.

Minőségbiztosítás: Az Eurofound felmérései megfelelnek az Eurostat által kidolgozott Európai Statisztikai Rendszer minőségi követelményeinek. A felmérés előkészítése és lebonyolítása folyamán, a magas színvonalú eredmény biztosítása érdekében, az Eurofound és szerződött partnere nagy számú minőségellenőrzést végzett.

Bővebb információért kérjük, tekintse meg a 2016. évi európai életminőség-felmérésről szóló Technikai jelentést.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás