2010. évi európai munkakörülmény-felmérés – mintavételezés

Az európai munkakörülmény-felmérésben alkalmazott minta olyan 15 éves és idősebb (az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Spanyolországban 16 éves és idősebb) személyekre nézve reprezentatív, akik foglalkoztatásban állnak, és a felmérés által vizsgált országban élnek. Minden egyes országban többszakaszos, rétegzett és véletlenszerű mintavételezést használtak.

Az első fázisban az elsődleges mintavételezési egységek (PSU) mintavételezését hajtották végre, amelyeket a földrajzi régiók (NUTS 2 vagy alacsonyabb) és urbanizásciós szint szerint rétegeztek. Ezt követően az egyes mintavételezési egységekben szereplő háztartásokat mintavételezték. Azokban az országokban, ahol kiváló minőségű lakcím- és népességnyilvántartás állt rendelkezésre, ezt használták fel mintavételezési keretként. Ha ilyen nyilvántartás nem állt rendelkezésre, a véletlenszerű kiválasztás módszerét alkalmazták. Az 5. európai munkakörülmény-felmérésben első alkalommal – e véletlenszerű kiválasztási eljárás révén – különítették el a címek felsorolását az interjú fázisától. Végezetül szűrési eljárást hajtottak végre az egyes háztartások érvényes válaszadóinak kiválasztása céljából.

Az interjúk mintavételezési célmérete minden országban 1 000 volt, kivéve Szlovéniát (1 400), az Egyesült Királyságot, Olaszországot és Lengyelországot (1 500), Németországot és Törökországot (2 000), Franciaországot (3 000), valamint Belgiumot (4 000). A szlovén, francia és belga kormány élt az Eurofound által felkínált lehetőséggel, amely szerint az alapítvány fizetne az eredeti mintavételezési méret bővítéséért. Az egyes országokban lefolytatott interjúk számát a következő táblázatban foglaltuk össze.

Az elvégzett interjúk száma:

Belgium

4001

Írország

1003

Ausztria

1003

Horvátország

1100

Bulgária

1014

Olaszország

1500

Lengyelország

1500

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

1100

Cseh Köztársaság

1000

Ciprus

1000

Portugália

1000

Törökország

2100

Dánia

1069

Lettország

1001

Románia

1017

 

 

Németország

2133

Litvánia

1004

Szlovénia

1404

Albánia

1000

Észtország

1000

Luxemburg

1000

Szlovákia

1002

Koszovó

1018

Görögország

1037

Magyarország

1006

Finnország

1028

Montenegró

1041

Spanyolország

1008

Málta

1000

Svédország

1004

 

 

Franciaország

3046

Hollandia

1017

Egyesült Királyság

1575

Norvégia

1085

További részletekért lásd Mintavételezés végrehajtására vonatkozó jelentés.