2010. évi európai munkakörülmény-felmérés – súlyozás

Az európai munkakörülmény-felmérés korábbi sorozataihoz hasonlóan háromféle súlyozási tényezőt kell alkalmazni annak biztosítására, hogy az 5. európai munkakörülmény-felmérés adatain alapuló eredményeket reprezentatívnak lehessen tekinteni az európai munkavállalókra vonatkozóan.

  1. Kiválasztási valószínűségre vonatkozó súlyozási tényezők
    A mintavételezési folyamat kialakításából adódóan a kevesebb munkavállalóval rendelkező háztartásokban élő embereket nagyobb eséllyel választják be a mintába, mint azokat, akik több munkavállalóval rendelkező háztartásban élnek. Az egy munkavállalóval rendelkező háztartásban például az érintett személy kiválasztásának valószínűsége 100%, míg a valószínűség 50%-ra csökken, ha a háztartásban két személynek van állása. A kiválasztási valószínűségre vonatkozó súlyozási tényezőket (vagy kialakítási súlyozási tényezők) úgy állították össze, hogy ellensúlyozzák ezt.
  2. Rétegzés utáni súlyozási tényezők
    A felmérésben való részvételi hajlandóság és rendelkezésre állás különbségeiből adódóan bizonyos csoportok túlreprezentáltak, míg más csoportok alulreprezentáltak az európai munkakörülmény-felmérés mintájában. Annak érdekében, hogy az eredmények minden egyes országban pontosan tükrözzék a munkavállalói populációt, a rétegzés utáni súlyozási tényező alkalmazására van szükség. A súlyozási tényezőket úgy számítják ki, hogy az európai munkakörülmény-felmérést összehasonlítják a munkaerő-felméréssel (Eurostat) a válaszadók neme, életkora, régiója, foglalkozása és gazdasági tevékenységi ágazata tekintetében. 
  3. Szupranacionális súlyozási tényezők
    Az egyes országok közötti, a munkaerő száma tekintetében megfigyelhető különbségek nem (teljesen) tükröződnek minden egyes ország mintavételezési méretében. Annak biztosítására, hogy a nagyobb országok jelentősebb szerepet kapjanak az uniós szintű eredményekben, szupranacionális súlyozási tényezőket kell alkalmazni az európai szintű elemzések végrehajtásakor.

További részletekért lásd Súlyozási jelentés [.pdf, 3,7 MB, csak angol nyelven].