2015. évi európai felmérés a munkakörülményekről – Módszertan

Az Eurofound célja az európai munkakörülmény-felméréssel, hogy a munkakörülmények vonatkozásában összehasonlítható és megbízható adatokat gyűjtsön szerte Európából. A felmérés módszertanát a levont tanulságok alapján folyamatosan fejlesztik, hogy az a legmodernebb felmérési módszertanokat tükrözze.

Vállalkozó: Ipsos NV, Belgium.

Lefedettség: 28 EU-tagállam, Norvégia, Svájc, Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország.

Terepmunka időszaka: EU28, Norvégia és Svájc: 2015. február–szeptember; Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország: 2015. szeptember–december.

Célpopuláció: A fent említett országok valamennyi 15 éves vagy annál idősebb lakosa (Bulgária, Norvégia, Spanyolország és az Egyesült Királyság esetében 16 éves vagy annál idősebb lakosa), aki a felmérés készítésének időpontjában munkahellyel rendelkezik. Azt a személyt tekintették munkahellyel rendelkezőnek, aki a felmérés időpontját megelőző egy hétben legalább egy órát dolgozott fizetésért vagy haszonért (az ILO fogalommeghatározása).

Minta: Minden országban a munkaképes lakosság többszakaszos, rétegzett és véletlenszerű mintája. A kiváló minőségű nyilvántartások hozzáférhetőségétől függően a mintavételezés egyéni szintű, háztartási szintű és cím szintű nyilvántartások felhasználásával, vagy a random-walk (véletlen bolyongás) megközelítés alkalmazásával felsoroláson keresztül történt. Az ország szintű mintákat régiók és az urbanizáció foka szerint rétegezték. Minden egyes rétegben elsődleges mintaegységeket választottak ki véletlenszerűen, méretarányosan. Ezt követően minden elsődleges mintaegységben kiválasztották a háztartások véletlenszerű mintáját. Végül, hacsak nem egyéni szintű nyilvántartásokat használtak, minden egyes háztartásban azt a munkahellyel rendelkező személyt választották ki válaszadónak, akinek leghamarabb következett a születésnapja.

Mintanagyság: A legtöbb országban 1000 fő volt az előírt mintanagyság. Annak érdekében, hogy a felmérés tükrözze a nagyobb országok nagyobb létszámú munkaerejét, ezt a mintanagyságot Lengyelországban 1200, Spanyolországban 1300, Olaszországban 1400, Franciaországban 1500, az Egyesült Királyságban 1600, míg Németországban és Törökországban 2000 főre emelték. Az Eurofound a mintanagyság növelésének lehetőségét is felajánlotta az országoknak. Belgium, Szlovénia és Spanyolország élt ezzel a lehetőséggel, így ezekben az országokban 2500, 1600 és 3300 fős mintákkal dolgoztak. A hatodik európai munkakörülmény-felméréshez használt minta nagysága a 35 részt vevő országban összesen 43 850 interjú volt.

Az interjúk típusa: Személyes interjú a válaszadó otthonában; átlagos időtartam: 45 perc.

Bővebb információért kérjük, tekintse meg a Technikai jelentést (angol nyelven).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás