2010. évi európai munkakörülmény-felmérés – készségek, képzés és karrierlehetőségek

Több munkavállaló részesül munkahelyi gyakorlati képzésben

Vett-e részt a munkáltatója (vagy önfoglalkoztatóként saját maga) által fizetett továbbképzésen az elmúlt egy évben? (q61a)

Az európai szakpolitika, a munkahelyek számának növelése mellett, törekszik a munkavállalók készségeinek és szakértelmének jobb kihasználására a termelékenység növelése érdekében, nem utolsósorban olyan körülmények biztosítása révén, amelyek elősegítik a készségek elsajátítását és ösztönzik a munkavállalói autonomitást. Ebben a képzések és a munka szervezése is fontos szerepet tölt be.

Az 5. európai munkakörülmény-felmérés arra a megállapításra jutott, hogy 2010-ben a munkáltató által fizetett képzés 1995 óta (EU-15) most volt a legmagasabb szinten, ez azt jelenti, hogy a munkavállalók 34%-a részesült képzésben a felmérést megelőző 12 hónapos időszakban. Ez egy olyan 15 éves tendenciát tört meg, amely során a munkáltató által biztosított képzések aránya nem növekedett (sőt 2000 és 2005 között valójában csökkent is).

„Ezen eredmény jelentősége az, hogy vélhetőleg sok Európai országban felismerték a képzés fontosságát. Idővel láthatóvá válik, hogy ez fenntartható tendencia-e. Előfordulhat, hogy a gazdasági környezet játszott szerepet.” – mondta Maija Lyly-Yrjänäinen, az Eurofound kutatásvezetője. „Számos rövid távú munka tartalmaz képzést. Ugyanakkor a munkavállalók is lehettek kezdeményezőbbek.”

Ezen túlmenően, a munkahelyi gyakorlati képzés is jellemzőbbé vált, ami 2005-ben a munkavállalók 24%-át, míg 2010-ben a 30%-át foglalta magában.

Az Eurofound új, a felmérés eredményeit leképező eszköze hozzáférést biztosít az 5. európai munkakörülmény-felmérés összes adatához, amely a munkakörülmények 1991 és 2010 közötti alakulásának hasznos és látványos grafikai prezentációja.

A képzési lehetőségek szempontjából a munkavállalók között nincs egyenlőség 

Az 5. európai munkakörülmény-felmérés arra a következtetésre jutott, hogy az állandó alkalmazottak több, a munkáltató által fizetett képzésben részesülnek mint azok, akik más munkaszerződéssel rendelkeznek: 2010-ben az állandó alkalmazottak 39%-a jutott a munkáltató által fizetett képzéshez, szemben az egyéb alkalmazottak mindössze 26%-os képzési arányával.

„Az eredményekből egyértelműen kitűnik, hogy nagyon fontos, hogy a munkavállaló milyen munkaszerződést köt a munkáltatóval” – mondta Greet Vermeylen, az Eurofound kutatásvezetője. „Ha a munkavállaló határozatlan idejű szerződéssel rendekezik, sokkal több lehetősége nyílik a munkaismeretek fejlesztésére, a tanulásra, illetve olyan kihívások kitűzésére, amelyek végül hozzájárulnak a jobb és inspirálóbb munkahelyi környezet kialakulásához.”

Vett-e részt a munkáltatója által fizetett képzésen az elmúlt évben?

Foglalkoztatási jogviszony: határozatlan idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók

A foglalkozási csoportok tekintetében ugyancsak változatos a kép. A magasan képzett irodai doglozóknak megy legjobban a sora, mivel 47%-uk részesül a munkáltató által fizetett képzésben, szemben az alacsony képzettségű irodai dolgozók 36%-ával. 2000 és 2010 között valamennyi foglalkozási csoport részesült a munkáltató által fizetett növekvő képzési lehetőségekből, ezen belül az irodai dolgozókhoz képest a fizikai dolgozók jártak jobban, hiszen a képzéshez jutó fizikai dolgozók aránya 18%-ról 22%-ra emelkedett. Habár ez a növekedés nagyobb volt, mint az irodai dolgozók esetében, a fizikai dolgozók még így is kevesebb képzésben részesülnek.

Az életkor ugyancsak lényeges tényező: az 50 év felettiek 30%-a részesül a munkáltatója által fizetett képzésben, szemben a 30 és 49 év közötti munkavállalók 36%-os arányával. A korcsoportok közötti különbség csökkent.

Vett-e részt a munkáltatója (vagy önfoglalkoztatóként saját maga) által fizetett továbbképzésen az elmúlt egy évben? (q61a)

 

A munkavállalók által fizetett képzések száma 50%-kal ugrott meg az elmúlt öt évben

Az 5. európai munkakörülmény-felmérés kimutatásai alapján minden tizedik munkavállaló (9%) fizetett a saját képzéséért 2010-ben. Ez 50%-os növekedést jelent az elmúlt 5 év során.

„Bár a képzés növekedése üdvözlendő és az európai szakpolitikai célkitűzésekkel is összhangban áll, szeretnénk valamelyest árnyalni a képet: nehéz lenne azt kijelenteni, hogy a képzések száma magas.” – mondta Agnès Parent-Thirion, az Eurofound felmérésekkel és tendenciákkal foglalkozó csoportjának vezetője. „Továbbá a legképzettebb munkavállalók részesülnek képzésben és fizetnek a képzésért. A magasan képzett irodai és az alacsonyan képzett fizikai munkavállalók közötti képzési egyenlőtlenségek általánosan nagyok, de jelentősen nagyobbak, ha figyelembe vesszük a munkavállaló által fizetett képzést.”

A magasan képzett irodai és az alacsonyan képzett fizikai dolgozók részére a munkáltató által fizetett munkahelyi gyakorlati képzések aránya 1:2-ről 1:5-re ugrik, ha figyelembe vesszük a munkavállaló által fizetett képzést.

Ezek az eredmények is megerősítik, hogy a munkaerő képzettségének növeléséhez ambíciózus és többszintű szakpolitikára van szükség, ahol minden fontos szerepet játszik.

Az Eurofound új, a felmérés eredményeit leképező eszköze teljes hozzáférést biztosít az 5. európai munkakörülmény-felmérés összes adatához, amely a munkakörülmények 1991 és 2010 közötti alakulásának hasznos és látványos grafikai prezentációja.