A digitális korszak: a munka és a foglalkoztatás lehetőségei és kihívásai

26 február 2021

Az emberiség információtárolási, -továbbítási és -manipulációs képessége nagymértékben megnőtt az utóbbi években a számítógépes és telekommunikációs technológiák fejlődésének eredméRead more

Az emberiség információtárolási, -továbbítási és -manipulációs képessége nagymértékben megnőtt az utóbbi években a számítógépes és telekommunikációs technológiák fejlődésének eredményeképpen. Ezek az információs és kommunikációs technológiák (ikt-k) jelentős hatással vannak a gazdaság szinte valamennyi területére, általánosan felgyorsítva a műszaki változást. Ebben a digitális korszakban ugyanakkor óriási változáson megy keresztül a munka, annak tartalma, szervezése és kialakítása, szabályozása és védelme. Ezek a változások gyakran el is mossák a határokat a munka különböző dimenziói, valamint a munka világa, a foglalkoztatás és a nem munkajellegű tevékenységek között.

Read less

A legújabb változások

Charting a positive path for platform workers

While 2020 may come to be seen as the year platform work gathered pace and started to go mainstream – thanks in large...

Education, healthcare and housing: How access changed for children and families in 2020

The COVID-19 pandemic has had a dramatic impact on the accessibility of health, education and care services for all...

COVID-19, Big Brother and the business case for doing better

The COVID-19 pandemic compelled governments to take exceptional measures to monitor and control the spread of the...
Top

A döntéshozóknak olyan ismeretekre kell szert tenniük, amely segít megválaszolni a hatékony szabályozásra vonatkozó kérdéseket, azt, hogy hogyan biztosítható a szociális védelem annak legtágabb értelmében, és hogy a digitalizáció lehetőségeinek kihasználása során hogyan lehet egyensúlyba hozni aRead more

A döntéshozóknak olyan ismeretekre kell szert tenniük, amely segít megválaszolni a hatékony szabályozásra vonatkozó kérdéseket, azt, hogy hogyan biztosítható a szociális védelem annak legtágabb értelmében, és hogy a digitalizáció lehetőségeinek kihasználása során hogyan lehet egyensúlyba hozni a vállalkozások, közösségek és egyének igényeit.

Az Európai Bizottság politikai prioritásainak egyikeként 2015-ben elfogadta az európai digitális egységes piaci stratégiát. A stratégia digitális lehetőségeket kínál a polgárok és a vállalkozások részére, és célja az Európai Unió digitális gazdaságban elfoglalt vezető pozíciójának megszilárdítása. Célja az információhoz való hozzáférés javítása, munkahelyteremtés azok számára, akik rendelkeznek a megfelelő digitális szakértelemmel, és a közszolgáltatások átalakítása.  A közösségi gazdaság uniószerte megvalósuló elterjedésére tekintettel a Bizottság ösztönözni kívánja az új és innovatív szolgáltatások kialakítását, és közben biztosítani kívánja a megfelelő védelmi intézkedéseket. A Bizottság 2016. évi, a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendről szóló közleménye tisztázza ezen a területen a polgárokra, vállalkozásokra és tagállamokra irányadó szabályokat és szakpolitikai ajánlásokat.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound a munkakörülményeket, a munkajogi szabályozást érintő tágabb következményekre összpontosít, és a digitális technológiák mértéke és alkalmazási területe növekedésének munkaerőpiacra gyakorolt hatására.

A szolgáltatások területén gyökeres változást hozó technológiák foglalkoztatási hatásait kutatják. Az Eurofound vizsgálja továbbá a gazdaság platform, nevezetesen a közösségi foglalkoztatás munkaerőpiaci hatásait. Folytatódik továbbá az ikt-mobil munkavállalók foglalkoztatási és munkakörülményeire irányuló kutatás.

A digitális korszak munkavállalásának és foglalkoztatásának jellegét vizsgálják a következőkre összpontosítva:

Legfontosabb hozzájárulások

A bármikor és bárhol végzett munkával kapcsolatban a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) közösen készített jelentés vizsgálta a távmunka és az ikt-mobil munka munkakörülmények egyes kiválasztott elemeire gyakorolt hatását.

Az Eurofound alapítványi szeminárium-sorozata (Foundation Seminar Series; FSS) lehetőséget kínál a kormányoknak, a szakszervezeteknek és a munkáltatóknak arra, hogy megvitassák a szociális, foglalkoztatási és a munka világához kapcsolódó uniós szakpolitikák alakulását. Az FSS 2016-ban a digitalizáció munka világára gyakorolt hatására összpontosított, és nemzeti programokat alakított ki a digitális változások jobb megvalósítására.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of A digitális korszak: a munka és a foglalkoztatás lehetőségei és kihívásai

Feliratkozás

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (84)
  • Adat
  • Ongoing work (13)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • The employment impact of automation

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of A digitális korszak: a munka és a foglalkoztatás lehetőségei és kihívásai

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.