Foglalkoztatás és munkaerőpiac

13 január 2022

A foglalkoztatás és a munkaerőpiac az Eurofound 2021–2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenységi tRead more

A foglalkoztatás és a munkaerőpiac az Eurofound 2021–2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenységi terület egyike. Az Eurofound szakértői központként a továbbiakban is figyelemmel kíséri és elemzi a munkaerőpiaci fejleményeket, különösen mivel az európai munkaerőpiacok jelentős kihívásokkal szembesülnek a Covid19 -világjárvány nyomán. A jövőben az ügynökség által végzett adatgyűjtés és kutatás középpontjában az áll, mik a világjárvány következményei a munkára és a foglalkoztatásra nézve, valamint hogyan tartható fenn a munkaerőpiac működése és inkluzivitása.

A 2021–2024-es időszakban az Eurofound kutatásában érdemben fogja vizsgálni, hogy az Európai Unióban milyen kihívások és kilátások várhatók a foglalkoztatás terén és a munkaerőpiacokon. Az Eurofound fontos szerepet tölt be a munkaerőpiaci tendenciák nyomon követésében, valamint annak megfigyelésében, hogy ezek a tendenciák hogyan érintik a munkavállalók különböző csoportjait.

A kutatás összességében a munkaerőpiac változó struktúrájára összpontosít majd az Eurostat adatai mellett az Eurofound már bevált nyomonkövetési eszközei, az Európai Állásfigyelő és az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő segítségével. A munkanélküliség egyes országokban, régiókban és foglalkozásokban várható magas arányára tekintettel, ami a leginkább bizonytalan és kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalókat is érinti, ezek az eszközök segítségre lesznek a növekedést és a visszaesést tapasztaló ágazatok, foglalkozások és képesítések azonosításában. Az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő keretében a nagyléptékű szerkezetátalakítási események, jogalkotási és támogatási eszközök, valamint a szociális partnerek és közigazgatási szervek által az állást vagy ágazatot váltó munkavállalók segítése érdekében hozott intézkedések vizsgálata is folytatódik.

Az Eurofound emellett a szakpolitikai beavatkozások és vállalati gyakorlatok feltárásával az egyes ágazatokban és foglalkozásokban a Covid19-világjárvány alatt erőteljesebben jelentkező munkaerőhiányra, továbbá humánerőforrás- és tehetségkihasználatlanságra is összpontosít majd. A konkrét témák közé tartozik majd a strukturális munkaerőhiány , a munkaidő, a földrajzi vagy foglalkozási mobilitás és a migránsok integrációja , miként a munkaerőpiacon alulreprezentált csoportokat, például afiatalokat, a nőket és a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdések is. Az Eurofound azokra az ágazatokra is ki fog térni, amelyekben hagyományosan jellemző a munkaerőhiány, amely probléma egyre égetőbbé válik a világjárványnak köszönhetően. A tevékenység hasznos információkkal szolgál majd a következő európai vállalati felmérést előkészítő munkához.

Folytatódni fog az Eurofound és az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja közötti együttműködés is ezen a területen. A szerkezetátalakítással kapcsolatos kutatások segítik majd az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap és az Európai Szociális Alap+ tevékenységeit. A munkaerőhiány kezelésére irányuló foglalkoztatáspolitikák összefüggésében az Eurofound feltárja majd, milyen lehetőségek rejlenek a Cedefop testvérügynökséggel és az Európai Munkaügyi Hatósággal fennálló kapcsolataiban a készségek és a munkavállalói mobilitás terén.

„Tízből még mindig hat munkavállaló dolgozik határozatlan idejű munkaszerződéssel. Bár az atipikus foglalkoztatási formákra vonatkozó számadatok érdemben nem változtak az elmúlt öt–tíz évben, ezek az adatok bizony a munkavégzés bizonytalan formái felé történő elmozdulást rejtenek, és a bizonytalan munkaszerződéssel rendelkezők számára nem ugyanúgy biztosított a foglalkoztatás és a szociális védelem.”

Tina Weber, a foglalkoztatási egység kutatásvezetője

Read less

A legújabb változások

The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment

Technological change is accelerating as the capacity of electronic devices to digitally store, process and communicate...

European Jobs Monitor 2021: Gender gaps and the employment structure

One of the most striking developments of the last half-century has been the huge rise in the labour market...

Understanding the gender pay gap: What role do sector and occupation play?

Despite the increasing participation of women in the labour market and a higher share of women than men being hired...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Foglalkoztatás és munkaerőpiac

Feliratkozás

Az érdekelt felek prioritásai

Top

Az Eurofound kutatásával információkkal kívánja segíteni a szakpolitikai intézkedéseket a strukturális változások támogatása érdekében, különösen a Covid19-világjárvány következményeire teRead more

Az Eurofound kutatásával információkkal kívánja segíteni a szakpolitikai intézkedéseket a strukturális változások támogatása érdekében, különösen a Covid19-világjárvány következményeire tekintettel. Célja, hogy segítse az Európai Unió és a tagállamok előtt a foglalkoztatási és munkaerőpiaci struktúrák tekintetében álló kihívások kezelését.

Az Eurofound kifejezetten a foglalkoztatással és a munkaerőpiaci fejleményekkel kapcsolatban gyűjt majd adatokat és elemez tendenciákat, amelynek során azonosítja és megvizsgálja a különbségeket és a kockázatnak kitett csoportokat, hogy biztosítsa az Európai Bizottság és más uniós intézmények, tagállami szervek és szociális partnerek számára azt a támogatást, amely az eredményesebb foglalkoztatáspolitikák kidolgozásához szükséges.

Az ügynökség munkaterve igazodik az Európai Bizottság 2021–2024-es időszakra szóló politikai iránymutatásaihoz, amelyek közvetlenül beépülnek az erős szociális Európa megteremtésére irányuló, több fontos szakpolitikai területbe. Az Eurofound kutatásával mindenekelőtt a szociális jogok európai pillére keretében a Covid19-válság nyomán indított szakpolitikai kezdeményezésekhez és, az egyéb kezdeményezések mellett, a 2020–2025-re szóló uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiához, a megerősített ifjúsági garanciához, az ifjúságfoglalkoztatási támogatási csomaghoz, a készségfejlesztési programhoz, valamint az innovációhoz és munkahelyteremtéshez és az Európai Bizottság megfelelő uniós minimálbérekre vonatkozó javaslatához kapcsolódó tevékenységekhez nyújt támogatást.

Read less

A legfontosabb szakpolitikai üzenetek

Top

Az Eurofound kutatásaiból származó fontosabb megállapítások alapot adnak a szakpolitikai döntéshozóknak a terület néhány meghatározó kérdésének vizsgálatához.

Read more

Az Eurofound kutatásaiból származó fontosabb megállapítások alapot adnak a szakpolitikai döntéshozóknak a terület néhány meghatározó kérdésének vizsgálatához.

  • A Covid19-válság gazdasági hatásainak kibontakozása előtt az európai munkaerőpiac fellendülésének köszönhetően az uniós foglalkoztatási ráta az Európa 2020 stratégiában kitűzött 75%-os cél közelében járt. Bár jellegét tekintve a mostani válság egyedi, a korábbi válságok tanulságai igazolták, hogy a munkavállalók munkaerőpiaci kötődésének megőrzése és – amennyiben lehetséges – a készségek fejlesztése fontos módja a gyors fellendülés biztosításának.
  • A foglalkoztatás következetesen a közepesen fizetett állások esetében növekedett a leggyengébben – ez recesszió esetén a leginkább szembetűnő – a jól fizetett állások esetében pedig a legerősebben.
  • Az atipikus foglalkoztatási formák mértékének stabilitása mellett rejtve marad a bizonytalan foglalkoztatás bizonyos csoportok esetében növekvő aránya, és egyre több az „egyéb” típusú munkaszerződéssel vagy „szerződés nélkül” foglalkoztatott munkavállaló. A Covid19-világjárvány még inkább rávilágít e munkavállalók nehéz helyzetére, hiszen őket sújtotta a legjobban a válság és ők vannak leginkább kitéve a hosszú távú kedvezőtlen hatásoknak.
  • Az atipikus foglalkoztatás különböző típusainak térnyerése még jobban elmélyíti a szakadékot az EU munkaerőpiacain a jól védett munkavállalók és azok között, akik korlátozottan részesülnek szociális védelemben, és akiknek a munkavállalói jogaik is korlátozottak, növelve ezzel a munkaerőpiaci szegmentációt.Kifejezetten ez a helyzet az egyre több, összetett atipikus foglalkoztatási formában (az atipikus munkaviszonyok keveredése: például ideiglenes és részmunkaidős foglalkoztatás, önfoglalkoztatás és részmunkaidős foglalkoztatás) dolgozók esetében.
  • A bizonytalan foglalkoztatás arányának jelenlegi megugrása szakpolitikai megoldásokat kíván meg, amelyek támogatják a szociális védelemben és képviseletben korlátozottan részesülő munkavállalókat. Ez a Covid19-világjárvány jelenleg felszínre kerülő hatásai közepette még inkább fontos, az ugyanis számos bizonytalan foglalkoztatási helyzetben lévő és önfoglalkoztató munkavállaló számára jelent sajátos egzisztenciális kockázatot.
Read less

A jelenlegi és folyamatban lévő kutatások

Top

2021-ben az Eurofound folytatja annak megfigyelését és elemzését, hogy az EU munkaerőpiaci struktúrája hogyan változik többek között a Covid19-világjárvány fényében, ennek részeként pedig ágazatonként és foglalkozásonként vizsgálja a nettó munkahelyteremtés és munkahelyveszteség helyzetét, és aRead more

2021-ben az Eurofound folytatja annak megfigyelését és elemzését, hogy az EU munkaerőpiaci struktúrája hogyan változik többek között a Covid19-világjárvány fényében, ennek részeként pedig ágazatonként és foglalkozásonként vizsgálja a nettó munkahelyteremtés és munkahelyveszteség helyzetét, és a munkahelystruktúra legfontosabb jellemzőit.

2021-ben elérhetővé válik az Európai Állásfigyelő adatainak felhasználásával az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjával együttműködésben végzett kutatás a nemhez és korhoz kapcsolódó munkaerőpiaci elmozdulásokról. A munkaerőpiac strukturális változásairól készülő jelentések elkészítéséhez az Európai Állásfigyelő, az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő és az Eurostat adatai nyújtanak majd segítséget. A Covid19 hatásai kiterjedtek, a világjárvány foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen hatásairól és a vészhelyzeti támogató intézkedések hatékonyságáról a kormányok és szociális partnerek által végzett kutatások 2021-ben lesznek elérhetők. Ezt követően elemzés készül az európai munkaerőpiac egy évvel a Covid19-világjárvány kitörése utáni helyzetéről, amely ki fog térni a válság által legjobban sújtott régiókra és ágazatokra.

Rendelkezésre állnak majd az Európai Szerkezetátalakítási Figyelővel kapcsolatos események és jogi adatbázisok legújabb frissítései is. Emellett az Eurofound 2020-ban létrehozott, Covid19 uniós szakpolitikai figyelő elnevezésű adatbázisából gyűjtött információk beépülnek az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő támogatási eszközeibe és jogi adatbázisába.

Egy szerkezetátalakítási elemzés és az Európai Szerkezetátalakítási Figyelővel kapcsolatos események adatbázisának esetleges kibővítése szintén szerepel az Eurofound változások hatásaival foglalkozó tevékenységei között. Témái lesznek a szerkezetátalakítás például éghajlatváltozáshoz vagy a karbonsemleges gazdaságra való átálláshoz, digitalizációhoz, offshore és reshore kihelyezéshez kapcsolódó egyes típusai.

A munkahelyi gyakorlatokat az európai vállalatoknál a szakemberhiány és a szakértelem hasznosításának összefüggésében vizsgáló 2019-es európai vállalati felmérés alapján a Cedefoppal közösen jelenleg folytatott kutatás 2021-ben válik elérhetővé. A szakemberhiányról készített elemzések eredményeire építkezve az ügynökség új kutatás keretében méri fel a beavatkozások adott típusainak hatékonyságát, külön figyelmet szentelve azoknak, amelyekre a Covid19-világjárvány alatt került sor a válság következtében tovább súlyosbodó munkaerőhiány kezelése érdekében, például az ápolási-gondozási ágazatban.

Az alábbi szakaszok a témával kapcsolatos számos kiadványhoz, adathoz és folyamatban lévő munkához biztosítanak hozzáférést.

Read less
  • Publications (1724)
  • Adat
  • Ongoing work (8)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Foglalkoztatás és munkaerőpiac

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.