Innováció és munkahelyteremtés a vállalatoknál

13 December 2019

Abban, hogy az európai vállalatok több munkahelyet tudjanak létrehozni és megtartani, külső tényezők is szerepet játszanak, valamint a vállalatokon belüli, a versenyképesség javítása érdekében történő növekedés és innováció. Az innováció – a termékek, folyamatok és az üzletmenet egyéb aspektusai tekintetében végrehajtott változtatások – elősegíthetik, hogy a vállalatok alkalmazkodni tudjanak a megváltozott körülményekhez, hozzáadott értéket teremtsenek és javítsák versenyképességüket, ezáltal növelve munkahelyteremtési lehetőségeiket. Továbbá az emberi erőforrások és a munkaszervezési gyakorlatok megteremtik a megfelelő munkakörnyezetet az innováció készségfejlesztés, együttműködés, minőség, innovatív hozzáállás, a problémamegoldásban való munkavállalói részvétel és külső ötletek felhasználása révén történő támogatásához.

A politikai döntéshozóknak tudomást kell szerezniük arról, hogy a vállalatok mely innovációi működnek a termelékenység és a vállalat teljesítménye tekintetében; az innovációhoz nyújtott támogatások közül melyek hatékonyak; hogyan lehet a legjobban elősegíteni a munkahelyteremtést; valamint bizonyos típusú szervezeteknél a munkahelyteremtést motiváló és akadályozó tényezőkről.

Az azt követő lassú gazdasági fellendülés idején, hogy az európai gazdaság évtizedek óta a legsúlyosabb szerkezetátalakításon ment át, az Európai Bizottság számára a legjelentősebb kihívást a foglalkoztatás bővülésével járó növekedés elérése jelenti. A munkahelyteremtést szolgáló beruházások ösztönzésének szükségessége kiemelt prioritás, amelyet az Európa 2020 stratégia kezdeményezése, az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” és az európai szemeszter folyamata is támogat. 2014. novemberben fogadták el az európai beruházási tervet, amely a finanszírozás mobilizálására, a reálgazdaságba irányuló beruházások támogatására és a beruházásoknak kedvező környezet megteremtésére helyezi a hangsúlyt.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound által ezen e területen végzett kutatás hasznos betekintés nyújt a legfontosabb témákba:

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound jórészt saját korábbi munkája és a 2013-ban elvégzett harmadik európai vállalati felmérés (ECS) adatai alapján feltárta azon belső vállalati tényezőket és gyakorlatokat, valamint külső tényezőket, amelyek ösztönzik az innovatív hozzáállást, javítják a versenyképességet és fokozzák a munkahelyek létrehozását és megtartását.

A felmérés átfogó képet ad a munkahelyi innovációról, a munkaszervezés, az emberierőforrás-menedzsment, a közvetlen részvétel és a szociális párbeszéd tekintetében érvényben lévő gyakorlatokról. Alaposabb vizsgálatok a következőket elemezték:

  • azon munkahelyi innovációs gyakorlatok elfogadását motiváló tényezők, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy részt vegyenek a szervezeti változtatásokban, és ezáltal javítsák a munkahelyen töltött idő minőségét és a szervezeti teljesítményt.
  • az uniós vállalatoknál a döntéshozatalban való közvetlen és közvetett részvételre vonatkozóan alkalmazott gyakorlatok, és hogy ezek közül melyek előnyösek a szervezet és a munkavállalók számára egyaránt. 

Ongoing work

Highlights (11)

Mind (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)