Munkaerőpiaci változások

13 December 2019

A foglalkoztatás helyzete folyamatos átalakuláson megy keresztül jórészt a technológia és a globalizáció által előidézett strukturális változás miatt. Ugyanakkor egyéb tényezők, például a demográfiai változások és az új üzleti modellek szintén jelentős kihatással vannak a munkaerőpiac alakulására és az európai polgárok munkával töltött életszakaszának más különféle aspektusaira.

Az európai foglalkoztatási stratégia 1997-ben történt elfogadásától kezdve a tagállamok vállalták, hogy egy sor közös célkitűzést állapítanak meg a foglalkoztatáspolitikára vonatkozóan. A stratégia legfontosabb célja, hogy Unió-szerte több és jobb munkahely jöjjön létre. Ez most már a növekedést célzó Európa 2020 stratégia részét képezi , végrehajtása pedig az európai szemeszter, az uniós tagállamok és az uniós intézmények közötti szoros szakpolitikai koordinációt elősegítő éves folyamat keretében történik.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Munkaerőpiaci változások

Az Eurofound munkája

Az Eurofound információval szolgál a strukturális változásnak megfelelő munkaerőpiaci kiigazítás különböző aspektusairól és arról, hogy ez a kiigazítás hogyan járulhat hozzá legjobban a jobb élet- és munkakörülményekhez. Az e területen folytatott tevékenységek szempontjából központi jelentőségűek a változó munkaerőpiacok, a szervezeti átalakítás és a munkahelyteremtés, valamint az új foglalkoztatási formákkal kapcsolatos kutatás. Külön figyelmet kapnak a különböző csoportokat, például afiatalokat és a nőket érintő vonatkozások.

Legfontosabb hozzájárulások

Az e területen az utóbbi időben végzett munka középpontjában a nemek közötti foglalkoztatási különbség és a nők munkaerőpiaci részvétele növelése állt. Az Eurofound megvizsgálta a hagyományos foglalkoztatástól eltérő új foglalkoztatási formákat is.

A nem bérjellegű munkaerőköltségek csökkentése által a munkáltatókra gyakorolt foglalkoztatási hatások áttekintése az uniós tagállamokban a munkaerő-kereslet serkentése céljából 2008 óta elfogadott szakpolitikai reformokat vizsgálja. 

Az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő (ERM) 2002 óta kíséri figyelemmel a szerkezetátalakításhoz kapcsolódó nagyarányú események foglalkoztatási hatását Európában.

Az Európai Munkaerő-piaci Monitor (EJM) évekig támogatta a munkahelyeken alapuló megközelítés alkalmazását a változó európai foglalkoztatási struktúra jobb megértés érdekében.

ERM-források

Ongoing work

Highlights (28)

Mind (1594)

Publications (552)

Articles (939)

News (64)

Events (39)