Munkaerőpiaci változások

30 november 2020

A foglalkoztatás helyzete folyamatos átalakuláson megy keresztül jórészt a technológia és a globalizáció által előidézett strukturáliRead more

A foglalkoztatás helyzete folyamatos átalakuláson megy keresztül jórészt a technológia és a globalizáció által előidézett strukturális változás miatt. Ugyanakkor egyéb tényezők, például a demográfiai változások és az új üzleti modellek szintén jelentős kihatással vannak a munkaerőpiac alakulására és az európai polgárok munkával töltött életszakaszának más különféle aspektusaira.

Az európai foglalkoztatási stratégia 1997-ben történt elfogadásától kezdve a tagállamok vállalták, hogy egy sor közös célkitűzést állapítanak meg a foglalkoztatáspolitikára vonatkozóan. A stratégia legfontosabb célja, hogy Unió-szerte több és jobb munkahely jöjjön létre. Ez most már a növekedést célzó Európa 2020 stratégia részét képezi , végrehajtása pedig az európai szemeszter, az uniós tagállamok és az uniós intézmények közötti szoros szakpolitikai koordinációt elősegítő éves folyamat keretében történik.

Read less

A legújabb változások

Managing skills requires skilled managers

According to the dictionary, an organisation is an organised group of people with a particular purpose. To achieve this...

COVID-19 crisis led to doubling of EU restructuring job loss in first six months of 2020

The COVID-19 crisis has led to a doubling of restructuring job loss in the first half of 2020 compared to the rolling...

Az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő (ERM) 2020-as jelentése: Határokon átnyúló szerkezetátalakítás

Ez a jelentés két témával foglalkozik. Először áttekinti az EU-ban zajló szerkezetátalakítási tevékenységet 2019...
Top

Az Eurofound munkája

Read more

Az Eurofound munkája

Az Eurofound információval szolgál a strukturális változásnak megfelelő munkaerőpiaci kiigazítás különböző aspektusairól és arról, hogy ez a kiigazítás hogyan járulhat hozzá legjobban a jobb élet- és munkakörülményekhez. Az e területen folytatott tevékenységek szempontjából központi jelentőségűek a változó munkaerőpiacok, a szervezeti átalakítás és a munkahelyteremtés, valamint az új foglalkoztatási formákkal kapcsolatos kutatás. Külön figyelmet kapnak a különböző csoportokat, például afiatalokat és a nőket érintő vonatkozások.

Legfontosabb hozzájárulások

Az e területen az utóbbi időben végzett munka középpontjában a nemek közötti foglalkoztatási különbség és a nők munkaerőpiaci részvétele növelése állt. Az Eurofound megvizsgálta a hagyományos foglalkoztatástól eltérő új foglalkoztatási formákat is.

A nem bérjellegű munkaerőköltségek csökkentése által a munkáltatókra gyakorolt foglalkoztatási hatások áttekintése az uniós tagállamokban a munkaerő-kereslet serkentése céljából 2008 óta elfogadott szakpolitikai reformokat vizsgálja. 

Az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő (ERM) 2002 óta kíséri figyelemmel a szerkezetátalakításhoz kapcsolódó nagyarányú események foglalkoztatási hatását Európában.

Az Európai Munkaerő-piaci Monitor (EJM) évekig támogatta a munkahelyeken alapuló megközelítés alkalmazását a változó európai foglalkoztatási struktúra jobb megértés érdekében.

ERM-források

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Munkaerőpiaci változások

Feliratkozás
  • Publications (1634)
  • Adat
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Munkaerőpiaci változások

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.