A konvergencia nyomon követése az Európai Unióban

24 szeptember 2021

Az Európai Unió elkötelezett a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés és a növekvő gazdasági konvergenRead more

Az Európai Unió elkötelezett a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés és a növekvő gazdasági konvergencia mellett. A tagállamok közötti konvergencia irányába mutató trendek alakultak ki az elmúlt évtizedekben a gazdasági és a társadalmi dimenzió keretében egyaránt. A válság miatt ezek a trendek megtorpantak, és 2008. óta akadozó vagy eltérő minták jellemezték az uniós tagállamok teljesítését. 

Read less

A legújabb változások

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU...
Top

A tagállamok eltérő teljesítése és a tagállamok közötti egyenlőtlenségek fokozódása több okból közös aggodalmakat eredményez. Először, ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy az európai integráció mélyítése növekvő kohézióhoz vezet nemzeti és páneurópai szintenRead more

A tagállamok eltérő teljesítése és a tagállamok közötti egyenlőtlenségek fokozódása több okból közös aggodalmakat eredményez. Először, ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy az európai integráció mélyítése növekvő kohézióhoz vezet nemzeti és páneurópai szinten. Másodszor, terjesztheti a polgárok között a társadalmi igazságtalanság és tisztességtelenség érzetét, táplálva ezáltal az Európa-ellenes felfogást és aláásva az európai projektet.

A tagállamok eltérő teljesítése és a tagállamok közötti egyenlőtlenségek fokozódása több okból közös aggodalmakat eredményez. Először, ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy az európai integráció mélyítése növekvő kohézióhoz vezet nemzeti és páneurópai szinten. Másodszor, terjesztheti a polgárok között a társadalmi igazságtalanság és tisztességtelenség érzetét, táplálva ezáltal az Európa-ellenes felfogást és aláásva az európai projektet.

 

Alapítványi Fórum 2017

Az Alapítványi Fórum az Eurofound fő eseménye, amelyre az írországi Dublin városában a dublini kastélyban került sor 2017. november 14-15. között. Az Európából és Európán kívülről érkező 200 magas szintű résztvevő közötti megbeszélések az európai konvergencia különböző szempontjaira és annak a szociális jogok európai pilléréhez fűződő kapcsolatára összpontosítottak. Ugyanazon érme két oldalaként kezelve a gazdasági és társadalmi dimenziót, a foglalkoztatást is magában foglaló élet- és munkakörülmények fokozódó konvergenciája állt a célkeresztben.

Lásd: Fórumprezentációk, háttéranyagok és program

A fokozódó gazdasági és társadalmi konvergencia a gazdasági és monetáris unió és az Európai Unió egészének közös célkitűzése. A szociális elem szakpolitikai cselekvésének középpontjába illesztése érdekében a Bizottság 2017 novemberében hivatalosan kihirdette a szociális jogok európai pillérét. A Bizottság aktuális szakpolitikai prioritásainak egyikeként iránytűként szolgál az európai konvergencia megújított folyamatában.

Az Eurofound munkája

A tagállamok és régiók eredményeinek és teljesítésének konvergenciájára összpontosítva az Eurofound nyomon követi a tagállamok közötti konvergenciát a következő kutatási területeken: társadalmi-gazdasági tényezők, foglalkoztatás, élet- és munkakörülmények. A társadalmi-gazdasági terület kiterjed a valódi konvergencia, vagyis az egy főre eső GDP, és más makrogazdasági változók, valamint a számos szolgáltatásfajtához és a szociális védelemhez való hozzáférés kutatására.

A foglalkoztatás területét jellemző konvergenciát elsősorban a munkaerő-piaci részvétel történelmi fejlődése alapján elemzik az Eurostat adatainak felhasználásával.

A munkakörülmények területét jellemző konvergencia feltárása az európai munkakörülmény-felmérés és más statisztikai források által mért munkaminőség fogalmára támaszkodik.

Az életkörülmények feltárása magában foglal objektív és szubjektív mutatókat, ideértve az  európai életminőség-felmérésből nyert adatokat, és a társadalom minőségével, az életminőséggel és az általános jólléttel foglalkozik.

A konvergencia elemzése foglalkozik továbbá különböző idősávokkal, a rövidtávútól a hosszútávú trendekig, és adott esetben, ha megvalósítható, az elemzést lebontják nemekre és korcsoportokra a népességen belüli különböző trendek felderítése érdekében.

A kutatási tevékenységet három fő irányvonal mentén szervezik. Először, nyomon követi a legfrissebb hasonló és eltérő trendeket és teljesítményeket a tagállamok között és a tagállamokon belül a fenti kutatási területeken. Ezt követően átfogó megközelítést alkalmazva a kutatási tevékenység célja e trendek hajtóerőinek megértése. Ez magában foglalja intézményi, makro- és mikroszintű jellemzők elemzését. A kutatás végül bizonyítékot szolgáltat az európai szintű gazdasági és társadalmi konvergenciát előmozdító kezdeményezések és lehetőségek megvitatásához.

Az Eurofound keresi annak lehetőségét, hogy összeegyeztesse a mutatókat és összefoglaló jelzőket alakítson ki, más nemzetközi szervezetek tapasztalatára építve. A korábbi munkákra épülő elemzések foglalkozni fognak a klaszterországokkal vagy -régiókkal a közöttük fennálló eltérések megértése érdekében.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (35)
  • Adat
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 
 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities