A konvergencia nyomon követése az Európai Unióban

14 október 2020

Az Európai Unió elkötelezett a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés és a növekvő gazdasági konvergenRead more

Az Európai Unió elkötelezett a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés és a növekvő gazdasági konvergencia mellett. A tagállamok közötti konvergencia irányába mutató trendek alakultak ki az elmúlt évtizedekben a gazdasági és a társadalmi dimenzió keretében egyaránt. A válság miatt ezek a trendek megtorpantak, és 2008. óta akadozó vagy eltérő minták jellemezték az uniós tagállamok teljesítését. 

Read less

A legújabb változások

Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU...

EU Presidency conference: Our social Europe – Strong together

On 16 September 2020, Eurofound contributed to the EU Presidency of Germany’s conference: 'Our social Europe – Strong...

Eurofound presentation to the EP Committee on Employment and Social Affairs

On 28 January 2019, Eurofound’s Executive Director Juan Menéndez-Valdés presents to the European Parliament Committee...
Top

A tagállamok eltérő teljesítése és a tagállamok közötti egyenlőtlenségek fokozódása több okból közös aggodalmakat eredményez. Először, ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy az európai integráció mélyítése növekvő kohézióhoz vezet nemzeti és páneurópai szintenRead more

A tagállamok eltérő teljesítése és a tagállamok közötti egyenlőtlenségek fokozódása több okból közös aggodalmakat eredményez. Először, ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy az európai integráció mélyítése növekvő kohézióhoz vezet nemzeti és páneurópai szinten. Másodszor, terjesztheti a polgárok között a társadalmi igazságtalanság és tisztességtelenség érzetét, táplálva ezáltal az Európa-ellenes felfogást és aláásva az európai projektet.

A tagállamok eltérő teljesítése és a tagállamok közötti egyenlőtlenségek fokozódása több okból közös aggodalmakat eredményez. Először, ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy az európai integráció mélyítése növekvő kohézióhoz vezet nemzeti és páneurópai szinten. Másodszor, terjesztheti a polgárok között a társadalmi igazságtalanság és tisztességtelenség érzetét, táplálva ezáltal az Európa-ellenes felfogást és aláásva az európai projektet.

 

Alapítványi Fórum 2017

Az Alapítványi Fórum az Eurofound fő eseménye, amelyre az írországi Dublin városában a dublini kastélyban került sor 2017. november 14-15. között. Az Európából és Európán kívülről érkező 200 magas szintű résztvevő közötti megbeszélések az európai konvergencia különböző szempontjaira és annak a szociális jogok európai pilléréhez fűződő kapcsolatára összpontosítottak. Ugyanazon érme két oldalaként kezelve a gazdasági és társadalmi dimenziót, a foglalkoztatást is magában foglaló élet- és munkakörülmények fokozódó konvergenciája állt a célkeresztben.

Lásd: Fórumprezentációk, háttéranyagok és program

A fokozódó gazdasági és társadalmi konvergencia a gazdasági és monetáris unió és az Európai Unió egészének közös célkitűzése. A szociális elem szakpolitikai cselekvésének középpontjába illesztése érdekében a Bizottság 2017 novemberében hivatalosan kihirdette a szociális jogok európai pillérét. A Bizottság aktuális szakpolitikai prioritásainak egyikeként iránytűként szolgál az európai konvergencia megújított folyamatában.

Az Eurofound munkája

A tagállamok és régiók eredményeinek és teljesítésének konvergenciájára összpontosítva az Eurofound nyomon követi a tagállamok közötti konvergenciát a következő kutatási területeken: társadalmi-gazdasági tényezők, foglalkoztatás, élet- és munkakörülmények. A társadalmi-gazdasági terület kiterjed a valódi konvergencia, vagyis az egy főre eső GDP, és más makrogazdasági változók, valamint a számos szolgáltatásfajtához és a szociális védelemhez való hozzáférés kutatására.

A foglalkoztatás területét jellemző konvergenciát elsősorban a munkaerő-piaci részvétel történelmi fejlődése alapján elemzik az Eurostat adatainak felhasználásával.

A munkakörülmények területét jellemző konvergencia feltárása az európai munkakörülmény-felmérés és más statisztikai források által mért munkaminőség fogalmára támaszkodik.

Az életkörülmények feltárása magában foglal objektív és szubjektív mutatókat, ideértve az  európai életminőség-felmérésből nyert adatokat, és a társadalom minőségével, az életminőséggel és az általános jólléttel foglalkozik.

A konvergencia elemzése foglalkozik továbbá különböző idősávokkal, a rövidtávútól a hosszútávú trendekig, és adott esetben, ha megvalósítható, az elemzést lebontják nemekre és korcsoportokra a népességen belüli különböző trendek felderítése érdekében.

A kutatási tevékenységet három fő irányvonal mentén szervezik. Először, nyomon követi a legfrissebb hasonló és eltérő trendeket és teljesítményeket a tagállamok között és a tagállamokon belül a fenti kutatási területeken. Ezt követően átfogó megközelítést alkalmazva a kutatási tevékenység célja e trendek hajtóerőinek megértése. Ez magában foglalja intézményi, makro- és mikroszintű jellemzők elemzését. A kutatás végül bizonyítékot szolgáltat az európai szintű gazdasági és társadalmi konvergenciát előmozdító kezdeményezések és lehetőségek megvitatásához.

Az Eurofound keresi annak lehetőségét, hogy összeegyeztesse a mutatókat és összefoglaló jelzőket alakítson ki, más nemzetközi szervezetek tapasztalatára építve. A korábbi munkákra épülő elemzések foglalkozni fognak a klaszterországokkal vagy -régiókkal a közöttük fennálló eltérések megértése érdekében.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of A konvergencia nyomon követése az Európai Unióban

Feliratkozás

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (33)
  • Adat
  • Ongoing work (5)

Adat

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of A konvergencia nyomon követése az Európai Unióban

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.