A strukturális átalakulás nyomon követése és a szerkezetátalakítás kezelése

13 December 2019

A gazdaság strukturális átalakulása számos következménnyel jár az európai munkaerőpiacra és foglalkoztatásra nézve. Jóllehet az élénk gazdasághoz elengedhetetlen a dinamizmus, a munkahelyek elvesztése komoly kihatással lehet az emberek életére, és a szerkezetátalakítási folyamatok során törekedni kell a munkavállalókat érintő negatív következmények minimalizálására.

A politikai döntéshozóknak betekintést kell nyerniük a munkaerőpiaci helyzet alakulásába annak biztosításához, hogy a munkavállalók rendelkezzenek azon készségekkel, amelyekre a munkáltatóknak jelenleg szükségük van, és a jövőbeni kilátásokat is ismerniük kell. Stratégiára van szükség a csökkenő munkaerő-kereslettel és a hanyatlóban lévő ágazatokban dolgozó munkavállalók elbocsátásával összefüggő probléma megoldásához is.

Az Európai Bizottság az Európa 2020 stratégia kidolgozása során vállalta, hogy a következőn fog munkálkodni: „a nehéz helyzetben lévő ágazatok jövőorientált tevékenységek irányába történő elmozdulásának elősegítése többek között azáltal, hogy a készségeket gyorsan átcsoportosítják a gyorsan növekvő ágazatokba és piacokra”. A szerkezetátalakítás szempontjából legspecifikusabb európai foglalkoztatáspolitikai eszköz az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, amely támogatást nyújt azoknak, akik a globalizáció miatt bekövetkező jelentős strukturális változások következtében veszítették el munkahelyüket.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound nyomon követi és elemzi az európai munkaerőpiacokon bekövetkező strukturális változások hatásait. Elsősorban arra az alapvető kérdésre igyekszik választ adni, hogy hol nő, és hol csökken a foglakoztatás. Több szemszögből ‒ az ágazatok, a foglalkozások és a munkaszerződések szempontjából ‒ közelíti meg ezt a kérdést. A kérdést a munkahelyek minőségének szempontjából is megvizsgálja, aminek során afizetést tekinti a munkahelyek minőségét jelző mutatónak, például azt,hogy az új foglalkoztatás jól fizető, közepesen vagy rosszul fizető munkahelyeken jön létre. Ennek a munkának egyik fontos része arra helyezi a hangsúlyt, hogy információt gyűjtsön a szerkezetátalakítás foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól, ami lehetővé teszi az európai szerkezetátalakítási tevékenységgel kapcsolatos átfogó tendenciák tetten érését és vizsgálatát.

Az Eurofound két eszközt fejlesztett ki, hogy alapvető információkat nyújtson, betekintést és elemzést adjon az érdekelt felek számára a munkaerőpiaci változásokra való felkészüléshez és az európai foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges szakpolitika megtervezéséhez.

Az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő (ERM) egyedülálló szerkezetátalakítási ismeretforrás, amely a szerkezetátalakításhoz kapcsolódó események, a nemzeti állami támogatási eszközök és a jogszabályok adatbázisának, valamint a szerkezetátalakítási folyamatokkal foglalkozó esettanulmányok segítségével változatos információkat nyújt.

Az Európai Munkakörfigyelő (EJM) mindenekelőtt az európai foglalkoztatási struktúrában bekövetkező változásokat követi nyomon és elemzi a foglalkozások és az ágazatok szempontjából, de például a nemek, a munkaszerződések típusa, az oktatás és az állampolgárság szerinti dimenziókat is megvizsgálja. A munkahelyek minőségével kapcsolatos különböző intézkedések – bérek, készségszint és iskolai végzettség – figyelembevételével minőségi értékelést ad az említett struktúraváltásokról annak szemléltetésével, hogy a foglalkoztatás

  • fejlődik: a magas minőségű munkahelyek körében bővül
  • hanyatlik: az alacsony minőségű munkahelyek körében bővül
  • polarizálódik: megoszlik a minőségi spektrum két vége között, aminek következtében közepes minőségű munkahelyek jönnek létre.

Legfontosabb hozzájárulások

Az ERM legutóbb azt vizsgálta meg, hogy milyen hatást gyakorol Európában a foglalkoztatásra a munkahelyek áthelyezése (offshoring) és visszatelepítése. Egy másik vizsgálat a kis- és középvállalkozásokon (kkv-k) belüli munkahelyteremtéssel foglalkozott, valamint a hatóságok által az ilyen méretű vállalkozásoknál történő foglalkoztatás elősegítésére tett erőfeszítésekkel.

Ami az Európai Munkakörfigyelőt illeti, a foglalkoztatási struktúrában bekövetkező változások elemzése, valamint a legfrissebb tendenciák leírása során hosszú távú és globális perspektívából is megvizsgálta a fejleményeket.

Szerkezetátalakítással kapcsolatos források

Ongoing work

 

Highlights (12)

Mind (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)