A strukturális átalakulás nyomon követése és a szerkezetátalakítás kezelése

21 május 2020

A gazdaság strukturális átalakulása számos következménnyel jár az európai munkaerőpiacra és foglalkozRead more

A gazdaság strukturális átalakulása számos következménnyel jár az európai munkaerőpiacra és foglalkoztatásra nézve. Jóllehet az élénk gazdasághoz elengedhetetlen a dinamizmus, a munkahelyek elvesztése komoly kihatással lehet az emberek életére, és a szerkezetátalakítási folyamatok során törekedni kell a munkavállalókat érintő negatív következmények minimalizálására.

A politikai döntéshozóknak betekintést kell nyerniük a munkaerőpiaci helyzet alakulásába annak biztosításához, hogy a munkavállalók rendelkezzenek azon készségekkel, amelyekre a munkáltatóknak jelenleg szükségük van, és a jövőbeni kilátásokat is ismerniük kell. Stratégiára van szükség a csökkenő munkaerő-kereslettel és a hanyatlóban lévő ágazatokban dolgozó munkavállalók elbocsátásával összefüggő probléma megoldásához is.

Az Európai Bizottság az Európa 2020 stratégia kidolgozása során vállalta, hogy a következőn fog munkálkodni: „a nehéz helyzetben lévő ágazatok jövőorientált tevékenységek irányába történő elmozdulásának elősegítése többek között azáltal, hogy a készségeket gyorsan átcsoportosítják a gyorsan növekvő ágazatokba és piacokra”. A szerkezetátalakítás szempontjából legspecifikusabb európai foglalkoztatáspolitikai eszköz az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, amely támogatást nyújt azoknak, akik a globalizáció miatt bekövetkező jelentős strukturális változások következtében veszítették el munkahelyüket.

Read less

Recent updates

COVID-19 EU PolicyWatch: New tool for tracking measures to mitigate social, economic impact of COVID-19

Governments, social partners, businesses and other institutions have moved swiftly to implement measures to control the...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Capital gains: Employment growth in EU capitals outstrips other regions over 15-year period

Employment grew by 19% in capital city regions in the EU’s largest Member States between 2002 and 2017, compared to 10-...
Top

Az Eurofound munkája

Read more

Az Eurofound munkája

Az Eurofound nyomon követi és elemzi az európai munkaerőpiacokon bekövetkező strukturális változások hatásait. Elsősorban arra az alapvető kérdésre igyekszik választ adni, hogy hol nő, és hol csökken a foglakoztatás. Több szemszögből ‒ az ágazatok, a foglalkozások és a munkaszerződések szempontjából ‒ közelíti meg ezt a kérdést. A kérdést a munkahelyek minőségének szempontjából is megvizsgálja, aminek során afizetést tekinti a munkahelyek minőségét jelző mutatónak, például azt,hogy az új foglalkoztatás jól fizető, közepesen vagy rosszul fizető munkahelyeken jön létre. Ennek a munkának egyik fontos része arra helyezi a hangsúlyt, hogy információt gyűjtsön a szerkezetátalakítás foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól, ami lehetővé teszi az európai szerkezetátalakítási tevékenységgel kapcsolatos átfogó tendenciák tetten érését és vizsgálatát.

Az Eurofound két eszközt fejlesztett ki, hogy alapvető információkat nyújtson, betekintést és elemzést adjon az érdekelt felek számára a munkaerőpiaci változásokra való felkészüléshez és az európai foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges szakpolitika megtervezéséhez.

Az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő (ERM) egyedülálló szerkezetátalakítási ismeretforrás, amely a szerkezetátalakításhoz kapcsolódó események, a nemzeti állami támogatási eszközök és a jogszabályok adatbázisának, valamint a szerkezetátalakítási folyamatokkal foglalkozó esettanulmányok segítségével változatos információkat nyújt.

Az Európai Munkakörfigyelő (EJM) mindenekelőtt az európai foglalkoztatási struktúrában bekövetkező változásokat követi nyomon és elemzi a foglalkozások és az ágazatok szempontjából, de például a nemek, a munkaszerződések típusa, az oktatás és az állampolgárság szerinti dimenziókat is megvizsgálja. A munkahelyek minőségével kapcsolatos különböző intézkedések – bérek, készségszint és iskolai végzettség – figyelembevételével minőségi értékelést ad az említett struktúraváltásokról annak szemléltetésével, hogy a foglalkoztatás

 • fejlődik: a magas minőségű munkahelyek körében bővül
 • hanyatlik: az alacsony minőségű munkahelyek körében bővül
 • polarizálódik: megoszlik a minőségi spektrum két vége között, aminek következtében közepes minőségű munkahelyek jönnek létre.

Legfontosabb hozzájárulások

Az ERM legutóbb azt vizsgálta meg, hogy milyen hatást gyakorol Európában a foglalkoztatásra a munkahelyek áthelyezése (offshoring) és visszatelepítése. Egy másik vizsgálat a kis- és középvállalkozásokon (kkv-k) belüli munkahelyteremtéssel foglalkozott, valamint a hatóságok által az ilyen méretű vállalkozásoknál történő foglalkoztatás elősegítésére tett erőfeszítésekkel.

Ami az Európai Munkakörfigyelőt illeti, a foglalkoztatási struktúrában bekövetkező változások elemzése, valamint a legfrissebb tendenciák leírása során hosszú távú és globális perspektívából is megvizsgálta a fejleményeket.

Szerkezetátalakítással kapcsolatos források

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (44)
 • Adat
 • Ongoing work

Adat

A selection of related data on this topic are linked below. 

 • Data: ERM restructuring events database: Gathers information on restructurings carried out by companies, aggregating and analysing it to describe recent and long-term trends. Updated daily, it currently contains over 21,000 factsheets on restructuring events in Europe dating back to 2002
 • Data: ERM restructuring support instruments database: Records information that governments and social partners across the Member States provide to help companies and workers in managing restructuring
 • Data: ERM restructuring-related legislation database: Gives an overview of national regulations that are explicitly or implicitly linked to managing restructuring
 • Data: ERM restructuring case studies database: Documents examples of how private sector and public sector employers have planned and implemented restructuring processes

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates