A foglalkoztatás új formái

15 december 2021

Az Európában végbemenő társadalmi, gazdasági és technológiai változások új foglalkoztatási formákat alakítottak ki Európában. Ezek közül több nagyon eltér a hagyományos „munkától”. Átalakítják a munkáltató és a munkavállaló közötti hagyományos közvetlen viszonytRead more

Az Európában végbemenő társadalmi, gazdasági és technológiai változások új foglalkoztatási formákat alakítottak ki Európában. Ezek közül több nagyon eltér a hagyományos „munkától”. Átalakítják a munkáltató és a munkavállaló közötti hagyományos közvetlen viszonyt. Nem hagyományos munkasémák és munkahelyek is jellemzik ezeket.

Read less

A legújabb változások

A digitális kor: Az automatizálás, a digitalizáció és a platformok hatása a munkavégzésre és a foglalkoztatottságra

A technológiai változások az információk digitális tárolására, feldolgozására és kommunikációjára alkalmas elektronikus...

Initiatives to improve conditions for platform workers: Aims, methods, strengths and weaknesses

The rapid rise of the platform economy has led to a marked transformation of European labour markets, and existing...

Charting a positive path for platform workers

While 2020 may come to be seen as the year platform work gathered pace and started to go mainstream – thanks in large...

EU context

Top

Az uniós döntéshozókat érdekli, hogy ezek az új foglalkoztatási formák hogyan segíthetnek a rugalmasabb és befogadó munkaerőpiac kialakRead more

Az uniós döntéshozókat érdekli, hogy ezek az új foglalkoztatási formák hogyan segíthetnek a rugalmasabb és befogadó munkaerőpiac kialakításában. Arról is folynak viták, hogy hogyan lehet jogszerűvé tenni a hallgatólagos foglalkoztatási gyakorlatokat, és hogyan lehet biztosítani a megfelelő szociális védelmet és elfogadható munkakörülményeket. A vita egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan kerülhető el az a helyzet, amelyben ezek az új foglalkoztatási formák kevéssé vonzók a munkavállalók számára a hagyományosabb foglalkoztatási formáknál.

Az Európai Bizottság a munkakörülmények kérdését felvetette abban a háttéranyagában, amelyet az „Európa 2020: Új készségek és munkahelyek menetrendje” elnevezésű kiemelt kezdeményezés megvalósításáról szóló, 2011. évi háromoldalú szociális fórumhoz készített. 2012-ben közzétett „Út a munkahelyteremtő fellendülés felé” című közleményében a Bizottság hangsúlyozta a munkaerőpiacok dinamikájának helyreállítására vonatkozó prioritását. E prioritással összhangban az Eurofound projektet indított az Európai Unióban és Norvégiában felbukkanó új foglalkoztatási formák feltérképezése érdekében.

Az Eurofound munkája

A meglévő ismeretbeli hiányosságok megszüntetése érdekében az Eurofound 2013-ban kutatni kezdte az uniós tagállamokban felmerülő foglalkoztatási formák jellegzetességeit. A kutatás vizsgálta továbbá a munkakörülményekre és a munkaerőpiacra gyakorolt hatásokat.

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound egész Európára kiterjedő kutatást végzett a felmerülő trendek azonosítása érdekében. Ez a gyakorlat az európai tagállamokban 2000. óta újonnan felbukkant vagy egyre fontosabbá váló foglalkoztatási formák kilenc tág kategóriáját eredményezte. A tanulmány részeként létrehozott számos esettanulmány bemutatja, hogy ezek az új foglalkoztatási formák hogyan működnek a tagállamokban, és milyen hatással vannak a munkakörülményekre és a munkaerőpiacra.

Az Eurofound folytatja az azonosított új trendek némelyikének részletesebb vizsgálatát. A 2016-ban végzett kutatás különösen a munkáltatók és a munkavállalók számára egyaránt előnyös potenciált tekintette át a stratégiai jellegű, több munkáltató által létesített munkaviszonnyal összefüggésben.

Az Eurofound és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) közös tanulmánya vizsgálja a távmunka és az ikt-mobil munka munka világára gyakorolt hatásait. 

Források

Read less

Key outputs over the years

Show more (10)
  • Publications (54)
  • Adat
  • Ongoing work (1)

Adat

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.