A foglalkoztatás új formái

30 január 2023

A foglalkoztatás új formái jelentik a 2000 óta kialakuló vagy egyre jelentősebbé váló, diverzifikáltabb foglalkoztatási formák gyRead more

A foglalkoztatás új formái jelentik a 2000 óta kialakuló vagy egyre jelentősebbé váló, diverzifikáltabb foglalkoztatási formák gyűjtőfogalmát. A hagyományos munkaviszonyok mellett a munka új formáit a változó munkarend, a szerződéses jogviszonyok, a munkavégzés helye, időtartama és időbeosztása, az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fokozott használata vagy ezek kombinációja jellemzi. 

Read less

A legújabb változások

A távmunka térnyerése: a munkafeltételekre és a munka szabályozására gyakorolt hatás

Ez a jelentés a távmunka Covid19-világjárvány alatti, 2020-as és 2021-es helyzetével kapcsolatban az Eurofound által...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

Európai uniós háttér

Top

Az Európában végbemenő társadalmi, gazdasági és technológiai változások új foglalkoztatási formákat alakítottak ki Európában. A Covid19-világjárvány az új foglalkoztatási formák méretének és hatókörének növekedéséhez is vezetett. Ezek közül több nagyban eltér a hagyományos „munkátóRead more

Az Európában végbemenő társadalmi, gazdasági és technológiai változások új foglalkoztatási formákat alakítottak ki Európában. A Covid19-világjárvány az új foglalkoztatási formák méretének és hatókörének növekedéséhez is vezetett. Ezek közül több nagyban eltér a hagyományos „munkától”. Átalakítják a munkáltató és a munkavállaló közötti hagyományos közvetlen viszonyt. Nem hagyományos munkasémák és munkahelyek is jellemzik ezeket.

Az uniós döntéshozókat érdekli, hogy ezek az új foglalkoztatási formák hogyan segíthetnek a rugalmasabb és befogadóbb munkaerőpiac kialakításában. A vita arról is szól, hogyan lehet megfelelő szociális védelmet és tisztességes munkakörülményeket biztosítani. A vita egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan kerülhető el az a helyzet, amelyben ezek az új foglalkoztatási formák kevésbé vonzók a munkavállalók számára, mint a hagyományosabb foglalkoztatási formák.

2017-ben az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács meghirdette a szociális jogok európai pillérét, amelyben a munkaerőpiacok megfelelő működéséhez elengedhetetlen 20 alapelvet határoztak meg. Az azt kísérő 2021. évi cselekvési terv megjegyzi, hogy a digitalizáció és a világjárvány által a munka világában előidézett változások széles körű szakpolitikai vitát tesznek szükségessé, amely nemcsak a munkaerőpiaci részvétel szintjére összpontosít, hanem a minőségi munkahelyeket alátámasztó megfelelő munkakörülményekre is.

A Bizottság az Európa digitális jövőjének alakításáról szóló közleményében is felvetette a munkakörülmények kérdését. A jó munkakörülmények a sikeres digitális átállás középpontjában állnak, amely előmozdítaná az innovációt és a technológia terjedését.

Az Eurofound új foglalkoztatási formákkal kapcsolatos munkája kapcsolódik a Bizottságnak a digitális korra felkészült Európa 2019–2024-es prioritásához.

Read less

Kutatás

Top

A meglévő ismeretbeli hiányosságok megszüntetése érdekében az Eurofound 2013 óta kutatja az uniós tagállamokban felmerülő foglalkoztatási formák jellegzetességeit. A kutatás vizsgálja továbbá a munkakörülményekre és a munkaerőpiacra gyakorolt hatásokat.

Read more

A meglévő ismeretbeli hiányosságok megszüntetése érdekében az Eurofound 2013 óta kutatja az uniós tagállamokban felmerülő foglalkoztatási formák jellegzetességeit. A kutatás vizsgálja továbbá a munkakörülményekre és a munkaerőpiacra gyakorolt hatásokat.

A foglalkoztatás új formái

2015-ben az Eurofound egész Európára kiterjedő kutatást végzett a felmerülő trendek azonosítása érdekében. Ez a gyakorlat kilenc olyan foglalkoztatási forma kategorizálását eredményezte, amelyek újak, vagy amelyek 2000 óta egyre fontosabbá váltak az európai tagállamokban: munkavállalói megosztás, munkahelymegosztás, utalványalapú munka, kiszervezett irányítás, alkalmi munka, IKT-alapú mobilmunka, platformalapú munkavégzés, portfóliómunka és kollaboratív foglalkoztatás. A tanulmány részeként létrehozott számos esettanulmány bemutatja, hogy ezek az új foglalkoztatási formák hogyan működnek a tagállamokban, és milyen hatással vannak a munkakörülményekre és a munkaerőpiacra.

2020-ban az Eurofound elvégezte az új foglalkoztatási formák nyomon követési felülvizsgálatát, amely azok méretét, terjedelmét és előfordulását követte nyomon, és kiemelte növekvő jelentőségüket az európai munkaerőpiacok számára.

Új trendek kialakulóban

Az Eurofound folytatja az azonosított új trendek némelyikének részletesebb vizsgálatát. A 2016-ban végzett kutatás különösen a munkáltatók és a munkavállalók számára egyaránt előnyös potenciált tekintette át a stratégiai jellegű, több munkáltató által létesített munkaviszonnyal összefüggésben. 2020-ban egy, a távmunkáról és az IKT-mobilmunkáról szóló tanulmány (T/ICTM) elemezte e rendelkezéseknek a foglalkoztatásra és a munkakörülményekre gyakorolt hatását.

Read less

Az elmúlt évek legfontosabb eredményei

Show more (12)

Fő üzenetek

Top
  • Az EU-ban még mindig a hagyományos foglalkoztatás dominál, de az európai munkaerőpiacokat egyre változatosabb foglalkoztatási formák jellemzik. 
  • A foglalkoztatás néhány új formája várhatóan tovább fog növekedni a digitális korszakra és a karbonsemleges gazdaságra való kettős átállás miatt. A COVID19 gazdasági és munkaerő-piaci hatása azonban negatívan érinthet néhány új foglalkoztatási formát.
  • Számos új foglalkoztatási formát a munkáltatók/ügyfelek vagy munkavállalók rugalmasságának szükségessége vezérel. Az új foglalkoztatási formák kialakítása során alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy ez a rugalmasság ne csökkentse a munkavállalók védelmét.
  • A munkaidővel, a képviselettel, valamint az egészséggel és biztonsággal a foglalkoztatás számos új formája esetében foglalkozni kell, beleértve az IKT-alapú mobilmunkát, a platformalapú munkavégzést, az alkalmi munkát és az utalványalapú munkát.
  • Egyes új foglalkoztatási formák esetében a munkavállalók foglalkoztatási státuszának nem kellő egyértelműsége hozzájárulhat a munkaerőpiac szegmentációjához.
Read less

Kiadványok és adatok

Top

Az alábbi szakaszok a témával kapcsolatos számos kiadványhoz, adathoz és  folyamatban lévő munkához biztosítanak hozzáférést. 

  • Kiadványok (58)
  • Adatok
  • Folyamatban lévő munka

Adatok

A selection of related data on this topic are linked below. 

Folyamatban lévő munka

E témában folytatódnak a kutatások különböző témakörökben, amelyeket az alábbiakban ismertetünk a hamarosan megjelenő kiadványokhoz vezető linkek segítségével.