Fizetés és jövedelem

3 augusztus 2022

Shutterstock image of young couple reviewing their finances

A fizetés és a jövedelem központi téma a munkajogi jogviszonyok és az életminőség szempontjából. A kérdés uniós szinten még nagyobb figyelmet kapott a gazdaságban és a társadalom egészében a válság okozta események miatt.

A legújabb változások

Energy poverty looms as cost of living increases: Data behind the difficulties

Rising energy prices are putting more people under increased financial pressure and at greater risk of energy poverty...

How to ensure adequate minimum wages in an age of inflation

Minimum wages have risen significantly in 2022, as the EU Member States leave behind the cautious mood of the pandemic...

Minimum wages in 2022: Annual review

After a cautious round of minimum wage setting for 2021, nominal rates rose significantly for 2022 as the negative...
Top

A szociális jogok európai pillére meghatározza az Unió elköteleződését a bérekkel kapcsolatban: a munkavállalóknak joguk van tisztességes megélhetést nyújtó, méltányos bérezésben részesülni; megfelelő összegű minimálbéreket kell biztosítani; meg kell akadályozni, hogy azok, akik dolgoznak,Read more

A szociális jogok európai pillére meghatározza az Unió elköteleződését a bérekkel kapcsolatban: a munkavállalóknak joguk van tisztességes megélhetést nyújtó, méltányos bérezésben részesülni; megfelelő összegű minimálbéreket kell biztosítani; meg kell akadályozni, hogy azok, akik dolgoznak, szegénységben éljenek.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound rendszeresen jelentést készít a fizetés és a jövedelem különböző szempontjairól a változó európai gazdasági körülményekre tekintettel.

A fizetések nyomon követése

Az Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja (EurWORK) segítségével az Eurofound a fizetésekre vonatkozó számos információt gyűjt össze. A jelentések rendszeres jellege hosszabb sorozatban figyeli meg a kollektív tárgyaláson alapuló fizetéseket, így nyomon lehet követni a trendeket. Az Eurofound rendszeresen közzéteszi a jogszabályban rögzített minimálbérekre és a kollektív tárgyaláson alapuló fizetésekre vonatkozó frissítéseket. Nyomon követi továbbá a nemzeti szintű fejlesztéseket a bérmegállapítási mechanizmusok, az egyenlő fizetés, a változó fizetés, az alacsony fizetés és a nemek közötti fizetésbeli különbségek tekintetében.

A munka világára vonatkozó országprofilok a nemzeti szintű fizetési adatokat tartalmazzák, és rendszeresen frissülnek. Az EurWORK két fizetésekkel foglalkozó adatbázist tart fenn (lásd a lenti forrásokat).

Az Eurofound Európai Állásfigyelője (EJM) a fizetést is magában foglaló különböző minőségi mérők mentén értékeli a foglalkoztatás területén az állásokban bekövetkező változásokat. Különösen hozzájárul a polarizálódó foglalkoztatás jelenségének megismeréséhez – ez azt mutatja, hogy a foglalkoztatás növekedése milyen mértékben jelentősebb a béreloszlás felső és alsó sávjában, mint a közepén.

A felmérések adatai

Az Eurofound felmérései a fizetési feltételeket is nyomon követik az Unióban. A fizetés az Eurofound munka minőségének értékelése területén végzett kutatásának központi eleme. Az európai munkakörülmény-felmérésben (EWCS) a kereset a munka minőségét jelző hét mutató egyike. Az európai munkakörülmény-felmérés beszámol a nemek közötti fizetésbeli különbségekről is. Fedezze fel az EWCS interaktív adatmegjelenítő eszközt

Az európai életminőség-felmérés (EQLS) a jövedelem életminőségre gyakorolt hatásait vizsgálja és azt, hogy a jövedelembeli eltérések hogyan kapcsolódnak a társadalmi kohézióhoz és a jólléthez. Azt elemzi, hogy a válság hogyan érintette a családokat, az alacsony jövedelemmel rendelkező családok, a háztartási hitelek és a szegénységgel fenyegetett csoportok tekintetében. Az európai életminőség-felmérés adatot gyűjt továbbá a nyugdíjazást követő jövedelmekről és a munkavégzés meghosszabbításáról is. Fedezze fel az EQLS interaktív adatmegjelenítő eszközt

Az európai vállalati felmérés (ECS) a különböző fizetési rendszerek vállalkozások általi alkalmazását vizsgálja, valamint a vállalkozások munkavállalóira vonatkozó kollektív bérmegállapodásokat. A felmérés által össze lehet kapcsolni a különböző fizetésre és bértárgyalásra vonatkozó adatokat a munkaszervezésre, az emberierőforrás-menedzsmentre, a közvetlen munkavállalói részvételre és a szociális párbeszédre vonatkozó adatokkal, valamint a teljesítménnyel és a munkahelyi jólléttel.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1058)
  • Adat
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.