Életminőség és közszolgáltatások

17 június 2020

Az életminőség egy olyan átfogó koncepció, amelRead more

Az életminőség egy olyan átfogó koncepció, amelynek számos különböző vetülete van. Magában foglal objektív tényezőket ‒ úgymint egészségi állapot, foglalkoztatási helyzet és életkörülmények ‒, valamint az egyén élethelyzetének szubjektív értékelésére és a társadalom minőségének érzékelésére is kiterjed. A közszolgáltatások hozzáférhetősége és minősége is fontos meghatározó tényezője az életminőségnek. Ezek a szolgáltatások ‒ többek között az egészségügyi és ápolási-gondozási szolgáltatások, az oktatás és a lakhatás ‒ adják a szociális védelem, a társadalmi kohézió és befogadás alapját, továbbá szoros összefüggésben állnak a kormányzat és az intézmények iránti bizalommal.

Mindezek fényében napjaink politikai döntéshozói komoly kihívásokkal néznek szembe, többek között a pénzügyi válság hatásaival, a népesség elöregedésével, az Unión belüli mobilitással és migrációval. A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni európai platform a Bizottság Európa 2020 stratégiájának kiemelt kezdeményezése, amely ambiciózus célokat tűzött ki a szegénység csökkentése érdekében. Szociális beruházásra is szükség van ahhoz, hogy támogatni lehessen az embereket a társadalmi életben és a foglalkoztatásban való teljes körű részvételben. A szociális beruházási csomag hatékonyabb és eredményesebb szociálpolitika megvalósítására ösztönöz, valamint az aktív befogadási stratégiák jobb tagállami végrehajtására. A Bizottság 2017. áprilisban előterjesztette a szociális jogok európai pillérére vonatkozó csomagot, amely tartalmazza a közszolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok minőségével kapcsolatos alapelveket és jogokat az esélyegyenlőséggel, valamint a szociális védelemmel és társadalmi befogadással összefüggésben.

Read less

Recent updates

Labour market integration of people with disabilities: Social and employment services

This report examines the contribution of social and employment services in EU Member States to the inclusion of people...
Forthcoming

Living and working in Europe 2019

Living and working in Europe, Eurofound’s 2019 yearbook, provides a snapshot of the latest developments in the work and...

Now is the time for the digital transformation of social services

‘Digital transformation’ has been a buzzword in policy circles for some time now, and commitments to making it work for...
Top

Az Eurofound munkája

Read more

Az Eurofound munkája

Az elmúlt négy évtizedben az Eurofound az említett témák közül többel kapcsolatban is végzett kutatást és elemzést. Egész Európára kiterjedő adatgyűjtés végzett az életminőség számos vetületéről ‒ az életszínvonalról, az egészségről, a szubjektív jóllétről, családról, társadalmi kirekesztésről, a gondozási feladatok, a munka és a magánélet közötti egyensúlyról, lakhatásról és életkörülményekről, közszolgáltatásokról és a társadalom minőségéről.

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound európai életminőség-felmérése (EQLS) 2003-tól kezdve gyűjt harmonizált és teljesen összehasonlítható adatokat az európaiak és a tagjelölt országokban élők életkörülményeiről és életminőségéről. A felmérés eddigi négy hulláma átfogó tájékoztatást nyújt a különböző társadalmi-gazdasági csoportok életminőségének alakulásáról.

A harmadik hullám elemzése (2012) áttekintést ad az akkori válság hatásairól, valamint ismerteti az életminőséggel kapcsolatban 2003 óta megfigyelhető tendenciákat. A megállapítások további betekintést adnak a speciális vonatkozásokba, úgymint szubjektív jóllét vagy társadalmi egyenlőtlenségek, valamint az egyes csoportokat, például a fiatalokat vagy az 50 év feletti munkavállalókat érintő kérdésekbe.

Külön kutatási projektek, valamint az európai életminőség-felméréssel kapcsolatos elemzések képezték az Eurofound számos kapcsolódó témáról, többek között a kisgyermekkori nevelésről és gondozásról, a nem megfelelő lakhatási körülményekről és arról szóló jelentéseinek alapját, hogy a részleges nyugdíjazás hogyan segítheti elő a munkával töltött életszakasz meghosszabbítását.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Életminőség és közszolgáltatások

Feliratkozás

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (403)
  • Adat
  • Ongoing work (6)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Adat

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Életminőség és közszolgáltatások

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.