Életminőség és a társadalom minősége

28 szeptember 2020

Az egyéni körülmények és feltételek mellett a társadalom minősége is jelentősen befolyásolja a polgárok jóllétét Read more

Az egyéni körülmények és feltételek mellett a társadalom minősége is jelentősen befolyásolja a polgárok jóllétét és életminőségét. Az utóbbi években az európaiak arról számoltak be, hogy csökken a bizalom a társadalom és az intézmények iránt, társadalmi feszültségeket, gazdasági és szociális bizonytalanságot lehet tapasztalni, továbbá egyenlőtlenségeket és a méltányosság hiányát lehet érzékelni.

Mivel a politikai döntéshozók hatékony eszközöket keresnek az európaiak életminőségének javításához és a társadalom hátrányos helyzetű rétegei helyzetének kezeléséhez, rendkívül fontos, hogy az egyes társadalmi csoportokról szilárd bizonyítékok álljanak rendelkezésre.

Az Európai Bizottság által 2013-ban előterjesztett szociális beruházási csomag jelenti az Unió válságra adott szociálpolitikai válaszát egy tisztességesebb és befogadóbb társadalom támogatása érdekében. Arra ösztönzi a tagállamokat, hogy növeljék a szociális beruházásokat és hatékonyabban használják fel a szociális célú költségvetésüket a gazdasági és demográfiai kihívásokhoz való igazodás során, különös figyelmet fordítva az aktív befogadást elősegítő stratégiáikra. A Bizottság Európa szociális dimenziójáról szóló, 2017. áprilisban közzétett vitaanyaga felsorolja az arra vonatkozó lehetőségeket, hogyan tartható fenn a jelenlegi életszínvonal és fokozható az európai társadalmakon belüli egységesség.

Read less

Recent updates

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...

Watch the webinar: How COVID-19 affects Europeans and the EU labour market

The International Labour Organization (ILO) and Eurofound were pleased to welcome you to their joint webinar on 25 June...
Top

Az Eurofound munkája

Read more

Az Eurofound munkája

Az Eurofound 2003 óta gyűjt adatokat a négyévente elvégzendő európai életminőség-felmérés(EQLS) segítségével.

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound az életminőség objektív és szubjektív aspektusait egyaránt vizsgálja. A 2012-ben elvégzett harmadik európai életminőség-felmérés a válság hatásait és a 2003 óta megfigyelhető trendeket vizsgálta meg, és új mutatókat határozott meg a társadalmi haladásra vonatkozóan. A kutatás különösen annak feltárásával foglalkozott, hogy az európaiak milyennek érzékelik a társadalom minőségét, megvizsgálta az emberek intézmények iránti bizalmát, valamint a társadalmi csoportok, többek között a gazdagok és a szegények, a vezetők és a dolgozók, az etnikai és vallási csoportok közötti érzékelhető feszültségeket. Az Eurofound ezenkívül ismereteket közöl a munka és a magánélet közötti egyensúllyal kapcsolatos, a munkavállalókat és gondozókat érintő kérdésekről, valamint a gondozási feladatok vonatkozásairól a foglalkoztatás, a munka és az életminőség szempontjából.

Az európai életminőség-felméréstől eltérő források felhasználásával az Eurofound meghatározott csoportok ‒ főleg a fiatalok és az 50 év felettiek ‒ társadalmi helyzetét vizsgálta meg és kutatást végzett a társadalomhoz való hozzájárulásuk támogatására irányuló innovatív szakpolitikai kezdeményezések értékelése céljából. A kutatás továbbá megvizsgálta az életminőség tekintetében a városi és vidéki térségek között fennálló különbségeket, olyan kérdésekkel foglalkozott, mint a társadalmi kirekesztés, életkörülmények és a helyi önkormányzat iránti bizalom. Az Eurofound beszámol a nemzeti és európai politikai intézmények iránti bizalomról és a válság alatti polgári szerepvállalásról is.

Az Eurofound jelenlegi kutatási programja a negyedik európai életminőség-felmérésből származó új adatokat használja fel, az egyéni és a társadalmi dimenziókat is bemutatja, valamint a jóllét szubjektív és objektív aspektusait. Ezek az információk lehetővé teszik az Eurofound számára, hogy áttekintést adjon a jóllét és az életkörülmények tekintetében 2003 óta végbement kulcsfontosságú változásokról, külön hangsúlyt helyezve az életminőség vonatkozásában megfigyelhető a generációs különbségekre. Az elemzés az életminőség helyi szintű tényezőire összpontosít, amelyeket a jólléttel kapcsolatos korábbi kutatás nem tárt fel alaposan, ezek közé tartoznak például a következők:

  • a közösségek bevonásának módja
  • a szolgáltatások és a kényelmet szolgáló létesítmények megszervezésének módja
  • a lakhatás minősége
  • a helyi környezet biztonsága.

Ami a társadalom minőségét illeti, az Eurofound folytatni fogja a társadalmi kohézióval, valamint a társadalmi feszültségekkel kapcsolatos kutatást. Megvizsgálja majd, hogyan alakult a nemzeti intézmények és más emberek iránti bizalom, valamint a szociális és gazdasági bizonytalanság és a társadalmi részvétel. Az Eurofound arra törekszik, hogy megállapítsa az említett témák szakpolitikai jelentőségét, és azt, hogy a politikai döntéshozóknak milyen információkra van szükségük.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (159)
  • Adat
  • Ongoing work (3)

Adat

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society