Életminőség és a társadalom minősége

4 december 2020

Az egyéni körülmények és feltételek mellett a társadalom minősége is jelentősen befolyásolja a polgárok jóllétét Read more

Az egyéni körülmények és feltételek mellett a társadalom minősége is jelentősen befolyásolja a polgárok jóllétét és életminőségét. Az utóbbi években az európaiak arról számoltak be, hogy csökken a bizalom a társadalom és az intézmények iránt, társadalmi feszültségeket, gazdasági és szociális bizonytalanságot lehet tapasztalni, továbbá egyenlőtlenségeket és a méltányosság hiányát lehet érzékelni.

Mivel a politikai döntéshozók hatékony eszközöket keresnek az európaiak életminőségének javításához és a társadalom hátrányos helyzetű rétegei helyzetének kezeléséhez, rendkívül fontos, hogy az egyes társadalmi csoportokról szilárd bizonyítékok álljanak rendelkezésre.

Az Európai Bizottság által 2013-ban előterjesztett szociális beruházási csomag jelenti az Unió válságra adott szociálpolitikai válaszát egy tisztességesebb és befogadóbb társadalom támogatása érdekében. Arra ösztönzi a tagállamokat, hogy növeljék a szociális beruházásokat és hatékonyabban használják fel a szociális célú költségvetésüket a gazdasági és demográfiai kihívásokhoz való igazodás során, különös figyelmet fordítva az aktív befogadást elősegítő stratégiáikra. A Bizottság Európa szociális dimenziójáról szóló, 2017. áprilisban közzétett vitaanyaga felsorolja az arra vonatkozó lehetőségeket, hogyan tartható fenn a jelenlegi életszínvonal és fokozható az európai társadalmakon belüli egységesség.

Read less

A legújabb változások

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Az Eurofound munkája

Read more

Az Eurofound munkája

Az Eurofound 2003 óta gyűjt adatokat a négyévente elvégzendő európai életminőség-felmérés(EQLS) segítségével.

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound az életminőség objektív és szubjektív aspektusait egyaránt vizsgálja. A 2012-ben elvégzett harmadik európai életminőség-felmérés a válság hatásait és a 2003 óta megfigyelhető trendeket vizsgálta meg, és új mutatókat határozott meg a társadalmi haladásra vonatkozóan. A kutatás különösen annak feltárásával foglalkozott, hogy az európaiak milyennek érzékelik a társadalom minőségét, megvizsgálta az emberek intézmények iránti bizalmát, valamint a társadalmi csoportok, többek között a gazdagok és a szegények, a vezetők és a dolgozók, az etnikai és vallási csoportok közötti érzékelhető feszültségeket. Az Eurofound ezenkívül ismereteket közöl a munka és a magánélet közötti egyensúllyal kapcsolatos, a munkavállalókat és gondozókat érintő kérdésekről, valamint a gondozási feladatok vonatkozásairól a foglalkoztatás, a munka és az életminőség szempontjából.

Az európai életminőség-felméréstől eltérő források felhasználásával az Eurofound meghatározott csoportok ‒ főleg a fiatalok és az 50 év felettiek ‒ társadalmi helyzetét vizsgálta meg és kutatást végzett a társadalomhoz való hozzájárulásuk támogatására irányuló innovatív szakpolitikai kezdeményezések értékelése céljából. A kutatás továbbá megvizsgálta az életminőség tekintetében a városi és vidéki térségek között fennálló különbségeket, olyan kérdésekkel foglalkozott, mint a társadalmi kirekesztés, életkörülmények és a helyi önkormányzat iránti bizalom. Az Eurofound beszámol a nemzeti és európai politikai intézmények iránti bizalomról és a válság alatti polgári szerepvállalásról is.

Az Eurofound jelenlegi kutatási programja a negyedik európai életminőség-felmérésből származó új adatokat használja fel, az egyéni és a társadalmi dimenziókat is bemutatja, valamint a jóllét szubjektív és objektív aspektusait. Ezek az információk lehetővé teszik az Eurofound számára, hogy áttekintést adjon a jóllét és az életkörülmények tekintetében 2003 óta végbement kulcsfontosságú változásokról, külön hangsúlyt helyezve az életminőség vonatkozásában megfigyelhető a generációs különbségekre. Az elemzés az életminőség helyi szintű tényezőire összpontosít, amelyeket a jólléttel kapcsolatos korábbi kutatás nem tárt fel alaposan, ezek közé tartoznak például a következők:

  • a közösségek bevonásának módja
  • a szolgáltatások és a kényelmet szolgáló létesítmények megszervezésének módja
  • a lakhatás minősége
  • a helyi környezet biztonsága.

Ami a társadalom minőségét illeti, az Eurofound folytatni fogja a társadalmi kohézióval, valamint a társadalmi feszültségekkel kapcsolatos kutatást. Megvizsgálja majd, hogyan alakult a nemzeti intézmények és más emberek iránti bizalom, valamint a szociális és gazdasági bizonytalanság és a társadalmi részvétel. Az Eurofound arra törekszik, hogy megállapítsa az említett témák szakpolitikai jelentőségét, és azt, hogy a politikai döntéshozóknak milyen információkra van szükségük.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Adat
  • Ongoing work (3)

Adat

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society