Apie EurLIFE

Europos gyvenimo kokybės stebėjimo tarnyba (EurLIFE) yra naujausia Eurofound įstaiga, įkurta 2017 m.

Vaidmuo

EurLIFE teikia tyrimų duomenų analizės ir kokybinių tyrimų gyvenimo ir viešųjų paslaugų kokybės srityje rezultatus. Tarnybai talkina visose ES valstybėse narėse ir Norvegijoje veikiantis Europos korespondentų tinklas.

Jos tikslas – padėti politikos formuotojams kurti geresnes Europos piliečių gyvenimo sąlygas. Tarnybos tyrimuose nagrinėjamas visuomenės kokybės poveikis gerovei. Be to, nagrinėjamos galimybės gauti viešąsias paslaugas ir paslaugų kokybė, atsižvelgiant į tai, kad visuomenė senėja ir tampa įvairesnė, taip pat į biudžeto apribojimus ir technologinius pokyčius. Reguliarus Eurofound Europos gyvenimo kokybės tyrimas (EGKS) suteikia išsamius duomenis apie gyvenimo sąlygas Europos šalyse. Jis yra svarbus tarnybos informacijos šaltinis.

Prioritetinės sritys

Vykdydama veiklą, susijusią su Eurofound strategine gyvenimo ir viešųjų paslaugų kokybės sritimi, 2017–2020 m. programavimo laikotarpiu EurLIFE veikla aprėps šias dvi pagrindines potemes:

Tikslinė grupė

EurLIFE siekia teikti paslaugas gyvenimo kokybės ir viešųjų paslaugų srityse pagrindinėms Eurofound suinteresuotosioms šalims, įskaitant Europos socialinius partnerius, ES institucijas ir valstybių narių vyriausybes, taip pat politikos formuotojus, praktikus ir pilietinės visuomenės organizacijas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti