Annual reports

63 items found
 • 20 Rugpjūtis 2009 | Annual report

  A key element of European policy is the emphasis on boosting employment and maximising its quality – creating ‘more and better jobs’ – with a view to shaping a competitive, knowledge-based economy. Over the period 1995 - 2006, considerable growth in employment took place in most European countries. This report seeks to determine if those jobs created were also of better quality. It analyses the level of employment growth across the wage spectrum in each Member State by sector, occupation, type of contract, and gender.

 • 13 Rugpjūtis 2009 | Annual report

  This publication contains the annexes to Eurofound's annual report for 2008, including details of budget, governance, staff, events and publications during that year.

 • 22 Birželis 2009 | Annual report

  2008 marked the completion of Eurofound’s four-year programme, Changing Europe: Better work, better life. Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in the 2005–2008 programme, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  Over the course of 2007, Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in its four-year work programme for 2005–2008, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2006. See Annual report 2006.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2007.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  2005 m. Fondas pradėjo įgyvendinti naują ketverių metų (2005-2008 m.) trukmės darbo programą. Savo naujos programos „Kintanti Europa – geresnis darbas, geresnis gyvenimas“ Fondas ėmėsi energingai ir turėdamas tikslą – kurti tyrimų projektus, kurie apimtų keturias prioritetines sritis, t.y. daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimas, darbo ir gyvenimo pusiausvyros išlaikymas, dalyvavimo ir partnerystės rėmimas, socialinės sanglaudos plėtra. Verta paminėti ir svarbiausią metų pabaigos įvykį – Fondo naujojo direktoriaus Jormos Karppinen, kuris šias pareigas pradėjo eiti gruodžio mėnesį, paskyrimą.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  2006 m. vis labiau didėjant globalizacijos poveikiui ir demografiniams pokyčiams, Europa Sąjunga ruošėsi išplėsti savo sienas iki Bulgarijos ir Rumunijos. ES ir nacionalinio lygmens politikos kūrėjams teko priimti svarbius sprendimus migracijos, užimtumo, švietimo, lygių galimybių ir socialiniais klausimais. 2006 m. Fondas stengėsi atsakyti į visus šiuos klausimus ir pateikti naujausią informaciją.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  This document contains a complete set of annexes to the annual report dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2005.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  The annual report provides an overview of the Foundation's activities for 2004. This document contains a complete set of annexes dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2004.

Puslapiai