Annual reports

63 items found
 • 22 Birželis 2009 | Annual report

  2008 marked the completion of Eurofound’s four-year programme, Changing Europe: Better work, better life. Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in the 2005–2008 programme, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  Over the course of 2007, Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in its four-year work programme for 2005–2008, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2006. See Annual report 2006.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2007.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  2005 m. Fondas pradėjo įgyvendinti naują ketverių metų (2005-2008 m.) trukmės darbo programą. Savo naujos programos „Kintanti Europa – geresnis darbas, geresnis gyvenimas“ Fondas ėmėsi energingai ir turėdamas tikslą – kurti tyrimų projektus, kurie apimtų keturias prioritetines sritis, t.y. daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimas, darbo ir gyvenimo pusiausvyros išlaikymas, dalyvavimo ir partnerystės rėmimas, socialinės sanglaudos plėtra. Verta paminėti ir svarbiausią metų pabaigos įvykį – Fondo naujojo direktoriaus Jormos Karppinen, kuris šias pareigas pradėjo eiti gruodžio mėnesį, paskyrimą.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  2006 m. vis labiau didėjant globalizacijos poveikiui ir demografiniams pokyčiams, Europa Sąjunga ruošėsi išplėsti savo sienas iki Bulgarijos ir Rumunijos. ES ir nacionalinio lygmens politikos kūrėjams teko priimti svarbius sprendimus migracijos, užimtumo, švietimo, lygių galimybių ir socialiniais klausimais. 2006 m. Fondas stengėsi atsakyti į visus šiuos klausimus ir pateikti naujausią informaciją.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  This document contains a complete set of annexes to the annual report dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2005.

 • 03 Gruodis 2008 | Annual report

  The annual report provides an overview of the Foundation's activities for 2004. This document contains a complete set of annexes dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2004.

 • 14 Liepa 2008 | Annual report

  Quality of work and employment is a key priority in the European Union. This fifth annual review of working conditions in the EU examines a range of issues and challenges related to working life and the workplace. It focuses in particular on four critical dimensions: career development and employment security, health and well-being, skills and competence development, and work–life balance.

 • 02 Kovas 2008 | Annual report

  This report provides some perspectives on the effects of trade liberalisation on the European labour market. For its analysis, it draws on data from the European Restructuring Monitor (ERM), the only EU-wide monitoring instrument available. The 2007 ERM report identifies some of the recent and emerging trends in the current phase of globalisation and provides suggestions on how policy should be re-oriented to address these new circumstances.

Puslapiai