Galimybė susipažinti su vidaus dokumentais

Visuomenės nariai gali kreiptis dėl galimybės susipažinti su EUROFOUND dokumentais. EUROFOUND mano, kad svarbi jos vykdomos visapusiškesnio informavimo politikos dalis – suteikti galimybę visuomenei susipažinti su agentūros vidaus dokumentais, kad būtų galima susidaryti kuo išsamesnį vaizdą apie EUROFOUND veiklą.

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 2003 m. rugsėjo mėn. pradėtas taikyti ir ES agentūroms. 2004 m. kovo mėn. EUROFOUND valdančioji taryba (dar vadinama valdyba) patvirtino reglamento įgyvendinimo taisykles (91KB PDF) .

Apskritai reglamente nustatyta, kad visuomenės nariai, laikydamiesi reglamente numatytų principų, sąlygų ir apribojimų, turi teisę susipažinti su neskelbtais EUROFOUND vidaus dokumentais.

Siekiant padėti visuomenei nustatyti jai aktualius dokumentus, reglamente numatyta, kad, kiek įmanoma, turi būti sukurtas viešųjų dokumentų registras su pateikiamomis tiesioginėmis dokumentų nuorodomis.

EUROFOUND dokumentai internete

EUROFOUND istorinius archyvus tyrėjai gali rasti Florencijoje įsikūrusio Europos Sąjungos Europos universitetinio instituto istoriniuose archyvuose.

Prašymai leisti susipažinti su kitais EUROFOUND dokumentais

Gali būti prašoma kitų dokumentų. Toliau pateikiamame trumpame vadove paaiškinama, kaip pasinaudoti savo teise susipažinti su dokumentais.

Prašymai dėl kitų dokumentų turėtų būti teikiami administracijos vadovui raštu (paštu, faksu arba elektroniniu paštu); reikėtų aiškiai nurodyti, kad prašymas pateiktas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001. Kuo tiksliau nurodykite, ko pageidaujate, ir pateikite kuo daugiau informacijos, kad būtų lengviau nustatyti prašomą (-us) dokumentą (-us).

EUROFOUND pašto adresas:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions / Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65, Airija

Airija

Jei norite gauti dokumentus e. paštu, prašymą siųskite adresu publicaccess@eurofound.europa.eu . Faksu teikiami prašymai turėtų būti siunčiami Nr. + 353 1 282 6456.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad dokumentai gali būti su konfidencialumo arba riboto naudojimo žyma, jei juos paskelbus būtų pakenkta asmenų ar organizacijų interesams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnyje. Žr. toliau pateikiamas EUROFOUND vidaus taisykles dėl dokumentų įslaptinimo.