Briuselio ryšių palaikymo tarnyba

Vaidmuo

Briuselio ryšių palaikymo tarnyba prisideda prie strateginio Eurofound valdymo ir bendros komunikacijos politikos, skirtos jos suinteresuotosioms šalims ES lygmeniu.

Jos misija yra tokia:

  • didinti Eurofound politikos formavimo tyrimų matomumą ir poveikį ES lygmeniu, plėtojant ir stiprinant bendradarbiavimą su ES institucijomis (Europos Komisija, Europos Parlamentu, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Regionų komitetu) ir su socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės atstovais (galima tokio bendradarbiavimo išraiška – turimais Eurofound duomenimis pagrįsti nereguliarūs informacijos prašymai);
  • Eurofound vardu stebėti ES politikos formavimo procesus.

Briuselio ryšių palaikymo tarnybos komandą sudaro tarnybos vadovas Pierre Baussand ir informacijos pareigūnės Marina Patriarka ir Yolanda Torres Revenga.

Kontaktiniai duomenys

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Brussels
Belgium

E. paštas: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu