Informacinis centras

Informacinis centras teikia darbuotojams, moksliniams darbuotojams ir lankytojams prieigą prie Eurofound ir išorės informacijos šaltinių. Centras naudojasi specializuota biblioteka, kad suteiktų prieigą prie tokių informacijos šaltinių kaip bibliografinės duomenų bazės, ES laikraščiai ir naujienlaiškiai, elektroniniai žurnalai ir pagalbinė medžiaga. Lankytojai ir darbuotojai gali susipažinti su šia informacija Eurofound vidiniame tinklyne.

Eurofound darbas yra viešoji nuosavybė ir prieinamas visiems suinteresuotiesiems asmenims, kurie gali naudotis Informacinio centro paslaugomis (paskyrus) arba internetu. Informacinio centro lankytojai turėtų kreiptis į Jan Vandamme.