Demokratija ir pasitikėjimas COVID-19 pandemijos metu 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Pagrindinės išvados

 

  • Ryškiai smuko pasitikėjimas institucijomis, ypač nacionalinėmis vyriausybėmis, – jis nukrito nuo 4,6 proc. 2020 m. vasarą iki 3,9 proc. 2021 m. pavasarį. Nuo 2020 m. 14 valstybių narių pasitikėjimas smarkiai smuko, o pasitikėjimas nacionalinėmis vyriausybėmis visose valstybėse narėse smuko žemiau pandemijos pradžioje užfiksuoto lygio. Taip pat smuko pasitikėjimas ES, tačiau jis vis dar didesnis nei pasitikėjimas nacionalinėmis vyriausybėmis.  

  • Kad būtų atkurtas pasitikėjimas vyriausybėmis ir ES, sprendžiant COVID-19 krizės padarinius, svarbu suprasti žmonių poreikius ir į juos atsižvelgti. Diskutuojant apie Europos ateitį svarbu užmegzti ryšį su piliečiais ir įsiklausyti į jų rūpesčius, visų pirma, kai ES atsigauna po pandemijos ir pereina prie ekologiškesnės ir labiau skaitmeninės ES ekonomikos.

  • Teikiant paramą būtina laikytis holistinio požiūrio, kad visų nuo krizės smarkiai nukentėjusių grupių padėtis nepablogėtų dar labiau. Jei nepavyks užkirsti kelio tolesniam nelygybės didėjimui tarp piliečių ir valstybių narių, tai gali dar labiau griauti europiečių pasitikėjimą institucijomis ir sukelti politinį nepasitenkinimą. 

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį.