Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Pagrindinės išvados

  • Visoje Europoje žmonių padėtis po izoliavimo laikotarpio apskritai pablogėjo: liepos mėn., palyginti su balandžio mėn., pranešta apie didesnį darbo valandų skaičių ir mažesnį nesaugumo dėl darbo lygį. Visoje ES atsirado didelių skirtumų tarp konkrečių grupių.
  • Nepaisant to, kad daugelyje šalių buvo imtasi priemonių padėti darbo netekusiems asmenims, gerokai daugiau nei pusė bedarbių respondentų nuo COVID-19 protrūkio negavo jokios oficialios finansinės paramos, todėl daugelis buvo priversti pasikliauti neoficialia parama. Respondentai, nurodę, kad patiria pragyvenimo sunkumų, daugiausia buvo bedarbiai, o liepos mėn. taip atsakiusių bedarbių buvo dvigubai daugiau nei dirbančių.
  • Per pandemiją pradėtos taikyti finansinės paramos priemonės pasirodė esančios veiksmingos ir sumažino finansinius sunkumus vienam iš penkių respondentų, kurie gavo kokios nors formos paramą. Savarankiškai dirbantys asmenys daugiausia pasinaudojo tiek pajamų rėmimo, tiek verslo priemonėmis ir jų finansinė padėtis liepos mėn. buvo kur kas geresnė nei balandžio mėn.
  • Apklausos rezultatai rodo, kad per pandemiją bedarbių padėtis dar labiau pablogėjo. Jų finansinės perspektyvos tebėra ypač prastos, o tai rodo, kad labai reikia tinkamų socialinės apsaugos priemonių, nes vis daugiau darbo ieškančių asmenų praneša, kad patiria problemų apmokėdami sąskaitas.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį.