Gyvenimo kokybė COVID-19 pandemijos metu 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and (mental) well-being. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Pagrindinės išvados

 

  • Pasiektas žemiausias psichinės gerovės lygis visose amžiaus grupėse nuo daugiau nei metus trunkančios krizės pradžios. Tai ypač matyti tarp jaunų žmonių ir asmenų, kurie neteko darbo.   

  • Esama nelygybė didėja, nes pandemija neproporcingai smarkiai paveikė pažeidžiamas grupes. Rezultatai rodo, kad sunkioje padėtyje jau esantiems asmenims itin sunku sudurti galą su galu.

  • Be ligų ir mirčių, COVID-19 paveikė ir gyventojų psichiką – vis daugiau jų baiminasi ligų, ekonominių sunkumų ir netikrumo dėl tikrojo krizės poveikio. Politikos formuotojai turės atsižvelgti į tai, kaip ilgalaikiai apribojimai, taikyti siekiant sustabdyti COVID-19 pandemijos plitimą, sustiprino žmonių juntamą vienišumą, depresiją ir įtampą. Pagrindinis vykdomų priemonių prioritetas privalo būti tikslinės paramos teikimas psichikos sveikatos problemoms spręsti.

  • Teikiant paramą būtina laikytis holistinio požiūrio, kad visų nuo krizės smarkiai nukentėjusių grupių padėtis nepablogėtų dar labiau. Jei nepavyks užkirsti kelio tolesniam nelygybės didėjimui tarp piliečių ir valstybių narių, tai gali dar labiau griauti europiečių pasitikėjimą institucijomis ir sukelti politinį nepasitenkinimą.    

  • Įdomu tai, kad daug europiečių pozityviau žiūri į savo finansinę padėtį. Septyniose valstybėse narėse pesimizmas dėl ateities yra mažesnis nei 2020 m. vasarą. Neužtikrintumas dėl darbo vietos taip pat mažesnis nei pandemijos pradžioje, nors, palyginti su 2020 m. liepos mėn., jis išaugo. 

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį.