Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Pagrindinės išvados

  • Nurodoma, kad labiausiai pasitikima sveikatos priežiūros sistemos institucijomis, palyginti su kitomis sritimis, pavyzdžiui, žiniasklaida, nacionalinėmis vyriausybėmis ir ES. Kita vertus, sveikatos priežiūros sektoriaus atstovai dažniau nurodo patiriantys emocinį išsekimą, patvirtindami, kad pandemijos metu sveikatos priežiūros darbuotojai patiria didelį sudėtingų ir emociškai sudėtingų situacijų poveikį.
  • Apklausos rezultatai rodo, kad dėl pandemijos gali toliau didėti nelygybė tarp socialinių ir ekonominių grupių ir tarp šalių. Šie didėjantys skirtumai taip pat gali daryti poveikį ES stabilumui ir išryškina poreikį visapusiškai įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį ir aiškiai informuoti ES piliečius apie šias priemones.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį.