Viešųjų paslaugų kokybė per COVID-19 pandemiją 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Pagrindinės išvados

 

  • Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas daugeliui europiečių tampa vis didesne problema. Daugiau kaip 20 proc. respondentų sako per pandemiją negalėję pasitikrinti sveikatos ar gauti reikiamą gydymą. Apie nutrūkusį būtinųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir nepatenkintus medicininius poreikius daugiausia pranešta Vengrijoje, Portugalijoje ir Latvijoje.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį.