Paramos priemonės per COVID-19 pandemiją 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions about the availability, take-up of and satisfaction with support measures offered to citizens and businesses during the pandemic. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Pagrindinės išvados

 

  • Smarkiai sumažėjo piliečių pasitenkinimas su krize susijusiomis paramos priemonėmis: šiuo metu tik 12 proc. mano, kad paramos priemonės yra teisingos, palyginti su 22 proc. 2020 m. vasarą. Taip pat sumažėjo asmenų, kurie mano, kad gauti paramą yra paprasta ir lengva, skaičius – nuo 16 proc. 2020 m. vasarą iki 10 proc. 2021 m. pavasarį. Apytikriai vienas iš dešimties respondentų teigė, kad jo finansinės paramos prašymas buvo atmestas. Išryškėjo dideli skirtumai tarp valstybių: iki 40 proc. žmonių Airijoje ir Maltoje teigiamai vertino paramos priemones, o štai Vokietijoje ir Ispanijoje paramos priemones teigiamai vertino mažiau kaip 15 proc. respondentų.

  • Pasitikėjimui teikiama parama ir jos skirstymo vertinimui pagerinti reikės aiškios komunikacijos ir išsamios informacijos apie finansinės paramos teikimą ir galimybę ja pasinaudoti.  

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį.