Darbas per COVID-19 pandemiją  

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Pagrindinės išvados

  • Rezultatai rodo, kad, praėjus vieniems metams nuo pandemijos pradžios, ES toliau didėja bendras darbo netekusių asmenų skaičius: beveik 10 proc. prieš pandemiją dirbusių asmenų dabar yra bedarbiai ir šis skaičius išaugo, palyginti su 8 proc., apie kuriuos pranešta 2020 m. vasarą, o, palyginti su 2020 m. pavasariu, kai siekė 5 proc., – padvigubėjo.

  • 2021 m. pavasarį sumažėjo nuotoliniu būdu dirbančių asmenų, nes daugiau darbuotojų grįžo dirbti į biurus. Nepaisant to, noras dirbti nuotoliniu būdu nesumažėjo – daugelis ES darbuotojų išreiškė pageidavimą ilgainiui kelis kartus per savaitę dirbti iš namų. 

  • Kadangi darbuotojai ir toliau vis savarankiškiau dirba iš namų, o vadovai investuoja į būdus, kurie sudaro galimybes tai užtikrinti, COVID-19 krizė gali būti puiki galimybė daugeliui įmonių pereiti abipusiai naudingų susitarimų.   

  • Nors pandemija daro poveikį moterims įvairiose srityse, ji taip pat verčia atsigręžti į esamą struktūrinę lyčių nelygybę. Maži darbo užmokesčiai ir sunkios darbo sąlygos sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos srityje vis labiau pastebimos, pripažįstant itin svarbų šių darbuotojų vaidmenį.  

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį.