Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Pagrindinės išvados

  • Neužtikrintumas dėl darbo sumažėjo nuo 15 proc. balandžio mėn. iki 10 proc. liepos mėn., tačiau respondentams, dirbantiems pagal terminuotas ir trumpalaikes darbo sutartis, vis dar kyla didelis susirūpinimas , nes daugiau kaip 40 proc. 34–49 m. vyrų dirba pagal laikinąsias darbo sutartis ir baiminasi, kad per ateinančius tris mėnesius gali netekti darbo. Nepaisant bendro žmonių darbo valandų skaičiaus padidėjimo, trečdalis respondentų vis dar teigia dirbę mažiau nei prieš pandemiją.
  • Liepos mėn. daugiau kaip trys ketvirtadaliai ES darbuotojų norėjo bent jau retkarčiais toliau dirbti namuose, net netaikant COVID-19 apribojimų. Dauguma ES darbuotojų praneša apie teigiamą patirtį, įgytą dirbant nuotoliniu būdu pandemijos metu, tačiau labai nedaug jų pageidauja dirbti nuotoliniu būdu visą laiką – pirmenybė teikiama nuotolinio darbo ir buvimo darbo vietoje derinimui.
  • Per pandemiją padidėjus nuotolinio darbo mastui išryškėjo atotrūkio tarp darbo ir asmeninio gyvenimo nebuvimas. Labai svarbu, kad vyriausybės ir socialiniai partneriai pradėtų įgyvendinti „teisės atsijungti“ iniciatyvas, kad dideliems darbuotojų segmentams nekiltų fizinio ir emocinio išsekimo pavojus.
  • Kad nuotolinis darbas būtų tęsiamas visoje ES, socialiniai partneriai turi siekti į bet kokias teisines sistemas ar susitarimus įtraukti darbuotojams skirtas nuostatas dėl savanoriško nuotolinio darbo pobūdžio arba dėl konkrečių užduočių tinkamumo nuotoliniam darbui. Taip pat bus labai svarbu paaiškinti, kaip darbdaviai gali prisidėti prie išlaidų, susijusių su darbu namuose, padengimo, taip pat užtikrinti vienodą darbo užmokestį ir galimybę mokytis nuotoliniu būdu dirbantiems asmenims.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį.