Europos gyvenimo kokybės tyrimas. Duomenų vizualizavimas

EUROFOUND Europos gyvenimo kokybės tyrimas suteikia unikalios informacijos apie gyvenimo kokybę, visuomenės kokybę ir viešųjų paslaugų žmonėms kokybę visoje Europoje.

Pateikti duomenys suskirstyti pagal lytį, amžių, aktyvumo statusą (dirbantys ir nedirbantys) ir pajamas (nuo mažiausių pajamų 1-o kvartilio iki didžiausių pajamų 4-o kvartilio)

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį. 

Pasirinkite klausimą