Europos darbo sąlygų tyrimas. Duomenų vizualizavimas

Europos darbo sąlygų tyrime pateikiamas platus Europos vyrų ir moterų kasdienybės realijų darbe vaizdas pagal šalis, profesijas, sektorius ir amžiaus grupes. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį. 

Pasirinkite klausimą

 

 

Europos žemėlapyje parodytos kiekvienos šalies atsakymų vertės.