Delningsekonomi: På användarnas villkor (Sharing economy: On user terms)

A special examiner was commissioned to review some issues identified in the development of the new working environment strategy. The purpose of the review was to provide a decision base for possible measures and change of guidelines in the area of working environment.
The mission of the review consisted of three main parts:
1) The first task was to map the trends and new forms of work present in Sweden today.
2) The second task was to analyse and assess whether current provisions on occupational health and safetyare appropriate in view of the challengesof modern working life.
3) The third task was to review the access rights and powers of regional protection delegates and to draft the necessary constitutional proposals in this section.
The assignment was implemented through dialogue with representatives from the social partners, the Work Environment Authority and other relevant authorities, organisations and stakeholders. An important part of the work has therefore consisted of meetings with these different actors.

(Swedish: Utredningen om användarna i delningsekonomin har i dag överlämnat sitt betänkande "Delningsekonomi på användarnas villkor" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att: 1) göra en beskrivande kartläggning av olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort materiella eller finansiella tillgångar, samäger eller samnyttjar sådana tillgångar eller erbjuder tjänster, 2) analysera olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner, resonera kring om befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns eventuella behov av författningsändringar, såväl nationellt som inom EU, framför allt i fråga om förmögenhetsrätt, konsumenträttsliga delar av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning samt att, 3) bedöma om det finns behov av andra åtgärder för att främja en positiv utveckling, exempelvis när det gäller information eller samarbete mellan olika samhällsaktörer. Utredningen föreslår bland annat att Konsumentverket får i uppdrag att informera och vägleda privatpersoner om vad delningsekonomiska transaktioner innebär.)

Statens Offentliga Utredningar (SOU) (2017), Sharing economy: On user terms (Delningsekonomi: På användarnas villkor), Stockholm, Sweden.

Metadata

  • no specific sector focus
  • Sweden
  • 2017
  • Research publication
  • challenges
  • Swedish
  • Statens Offentliga Utredningar (SOU) (Government)
  • Qualitative research
  • Open access
Disclaimer  —  Eurofound aims to keep the information in this database up to date and accurate. If errors are brought to our attention, we will try to correct them. However, Eurofound bears no responsibility or liability whatsoever with regard to the accuracy or content of this database or of external links over which Eurofound services have no control and for which Eurofound assumes no responsibility.