Workers in atypical forms of employment (Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia )

For many years, the most popular form of work relationship was the employment contract. In view of dynamic changes of the labour market and new forms of employment gaining popularity, employers more and more often conclude different types of agreements (for instance, civil law contracts) or propose self-employment to their employees. It can result in positive impact for both parties (employer and employee), but may also cause a negative outcome, for instance if the employer gives the only option of signing a commission contract because employment contracts are not profitable for them, or if the employer forces their employees to self-employment only to reduce the cost, but the character and conditions of the work do not change. (Polish: Przez lata najbardziej popularną i typową formą nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem była umowa o pracę. W kontekście coraz bardziej złożonego i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, pojawiania i upowszechniania się nowych form zatrudnienia, pracodawcy częściej zawierają z pracownikiem także inne rodzaje umów, np. umowy cywilnoprawne, bądź proponują tzw. samozatrudnienie. Może mieć to zarówno wymiar pozytywny, pożądany i akceptowany przez obie strony (pracodawców i pracowników), jak i również negatywny, kiedy np. pracodawcy nie opłaca się zatrudniać pracowników na umowę o pracę i oferuje wyłącznie umowy zlecenia bądź nakłania/zachęca swojego dotychczasowego pracownika do założenia własnej działalności jedynie w celu obniżenia własnych kosztów, natomiast charakter wykonywanej przez niego pracy nie ulega zmianie. )

Central Statistics Office Poland (2016), Atypical employment forms and undeclared work (Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia), Warsaw, Poland.

Metadata

  • no specific sector focus
  • Poland
  • 2016
  • Research publication
  • worker demographics, employment status
  • Polish
  • Central Statistics Office Poland (Research institute)
  • Open access
Disclaimer  —  Eurofound aims to keep the information in this database up to date and accurate. If errors are brought to our attention, we will try to correct them. However, Eurofound bears no responsibility or liability whatsoever with regard to the accuracy or content of this database or of external links over which Eurofound services have no control and for which Eurofound assumes no responsibility.