Close ×

Best viewed on Desktop

Europos gyvenimo kokybės tyrimas

Europos gyvenimo kokybės tyrimas 2016 m.

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) Europos gyvenimo kokybės tyrimas suteikia unikalią galimybę susipažinti su dabartine europiečių gyvenimo kokybe.

Kad jūsų atsakymai būtų tikslesni, pasirinkite šalį, lytį ir amžių

Iš bendrų 2016 m. atlikto ketvirtojo Eurofound Europos gyvenimo kokybės tyrimo rezultatų matyti bendra pažanga trijose pagrindinėse tiriamose srityse: gyvenimo kokybės, visuomenės vertinimo ir viešųjų paslaugų kokybės. Tačiau pažanga matoma ne visose šalyse ir ne visose visuomenės grupėse.

Gyvenimo kokybė

Ši sritis daugiausia apima subjektyvų gerovės vertinimą, sveikatą ir individualius gyvenimo kokybės aspektus, pvz., gyvenimo sąlygas, būstą, materialinį nepriteklių, taip pat profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir priežiūros atsakomybę.

Gyvenimo kokybė

Bendra pažanga gyvenimo kokybės srityje, bet kai kuriais atvejais vyrauja lygis iki krizės.

Pagrindinės išvados:

 • Padidėjo optimizmo lygis
 • Padidėjo pasitenkinimas gyvenimo lygiu
 • Pasitenkinimas gyvenimu ir laimės lygis išlieka pastovūs
 • Pasitenkinimas gyvenimo lygiu valstybėse narėse supanašėjo
 • Sumažėjo materialinių sunkumų (daugiau žmonių sugeba pragyventi), bet daugiau nei 50 proc. gyventojų 11 šalių vis dar praneša, kad sunkiai pragyvena
 • Bendrai pagerėjo apklaustųjų nurodyta sveikatos kokybė
 • Kai kuriais atžvilgiais suprastėjo profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
 • Dviejuose trečdaliuose šalių žmonės yra rimtai susirūpinę nepakankamomis pajamomis senatvėje
 • Vidutinis vertinimas nuo 1 iki 10 balų, 2011 m.
 • Vidutinis vertinimas nuo 1 iki 10 balų, 2016 m.
 • Dėl savo ateities esu nusiteikęs optimistiškai (%) – 2016 m.
 • Dėl savo vaikų / anūkų ateities esu nusiteikęs optimistiškai (%) – 2016 m.
 • Bent kelis kartus per mėnesį (%) – 2007 m.
 • Bent kelis kartus per mėnesį (%) – 2016 m.

Optimizmas

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir priežiūros atsakomybė

Visuomenės vertinimas

Ši sritis apima jaučiamą socialinį nesaugumą, socialinę įtampą, socialinę atskirtį, pasitikėjimą žmonėmis ir institucijomis, dalyvavimą ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą.

Visuomenės vertinimas

Bendras visuomenės vertinimo rodiklių pagerėjimas.

Pagrindinės išvados:

 • Išaugo pasitikėjimas nacionalinėmis institucijomis
 • Didėja įsitraukimas ir dalyvavimas socialinėse organizacijose
 • Padidėjo 18–24 m. amžiaus asmenų pasitikėjimas žmonėmis
 • Sumažėjo juntama socialinė atskirtis
 • Sumažėjo įtampa tarp skurstančiųjų ir turtingųjų, vadovų ir darbuotojų, senų ir jaunų žmonių, vyrų ir moterų
 • Tačiau nežymiai padidėjo įtampa tarp religinių ir etninių grupių; mažiau – dėl seksualinės orientacijos
 • Patiria daug įtampos (%) – 2007 m.
 • Patiria daug įtampos (%) – 2011 m.
 • Patiria daug įtampos (%) – 2016 m.

Socialinė atskirtis

Viešųjų paslaugų kokybė

Ši sritis apima sveikatos priežiūrą, ilgalaikę priežiūrą, vaikų priežiūrą ir mokyklas, taip pat vietos bendruomenės paslaugas. Visos paslaugos, apie kurias buvo klausiama, suprantamos kaip visuomenei skirtos paslaugos, neatsižvelgiant į tai, ar jas teikia viešojo, privačiojo ar ne pelno sektoriaus subjektai.

Viešųjų paslaugų kokybė

Bendras viešųjų paslaugų kokybės vertinimo pagerėjimas.

Pagrindinės išvados:

 • Padidėjo pasitenkinimo keliomis pagrindinėmis viešosiomis paslaugomis, pvz., sveikatos priežiūra ir viešuoju transportu, lygis
 • Pagerėjo vaikų priežiūros vertinimas keliose šalyse, kuriose anksčiau jis buvo žemas
 • Daugelyje šalių galimybė naudotis perdirbimo įrenginiais pradėjo kelti problemų
 • Galimybė naudotis bankų paslaugomis kaimo vietovėse kelia problemų
 • Viešųjų paslaugų kokybė valstybėse narėse vis dar labai skiriasi

Viešųjų paslaugų kokybė

 • Vidutinis vertinimas nuo 1 iki 10 balų, 2011 m.
 • Vidutinis vertinimas nuo 1 iki 10 balų, 2016 m.

2016 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimas. Apžvalginė ataskaita
Ataskaitą galite atsisiųsti čia

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

Apie Europos gyvenimo kokybės tyrimą. Tyrimas pirmą kartą buvo vykdomas 2003 m. ir nuo to laiko atliekamas kas ketverius metus. Ketvirtasis tyrimas atliktas 2016 m. ir apėmė 33 šalis: 28 valstybes nares ir 5 šalis kandidates – Albaniją, buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Juodkalniją, Serbiją ir Turkiją.

 1. 2003 m.

  Pirmasis Europos gyvenimo kokybės tyrimas

 2. 2007 m.

  Antrasis Europos gyvenimo kokybės tyrimas

 3. 2011 m.

  Trečiasis Europos gyvenimo kokybės tyrimas

 4. 2016 m.

  Tyrimai vietoje ir duomenų rinkimas ketvirtajam Europos gyvenimo kokybės tyrimui

 5. 2017

  7 Gruodžio mėn.

  2016 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimo rezultatų paskelbimas skaitmeniniu formatu

 6. 2018

  23 sausis

  2016 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimo paskelbimas: apžvalginė ataskaita

 7. 2018 m.

  8 Kovas

  Diskusija apie Europos gyvenimo kokybės tyrimą Briuselyje

 8. 2018 m.

  rugsėjis

  Antrinė analizė šiomis temomis:

  Pasitikėjimas institucijomis XXI amžiuje, Socialinė sanglauda ir gerovė Europoje, Viešųjų paslaugų kokybė, Gyvenimo kokybės skirtumai tarp kartų